03.12.2022.

Oktobris

Drukāt
Datums
Laiks
Pasākums
Norises vieta
Atbildīgie
02.10. 9.30-17.00 Seminārs "Metožu karuselis" pedagogiem karjeras konsultantiem Rīga, Elizabetes iela 21 D.Vīpule-Kuļika
11.10. 10:00-14.00 Karjeras diena 2018 PROGRAMMA  AFIŠA Zaļenieku KAV D.Vīpule-Kuļika
12. - 13.10. Izbraukšana no JND plkst 8.30 Latvijas matemātikas skolotāju apvienības (LMSA) konference "Caur matemātiku uz...".PROGRAMMA Cēsu Valsts ģimnāzijā  (L.Paegles iela 1, Cēsis) L.Ragele
15. – 19.10. Pēc izvēles Novadu pārbaudes darbs 9. klasei Novadu skolas Krievu valodas skolotāji
15.10. Laiks tiks precizēts Uzņēmējdarbības iedvesmas konference​ skolēniem un pedagogiem "Uzdrīksties uzvarēt 2018" (ar iepriekšēju pieteikšanos)  Rīga, Ķīpsalas izstāžu halle D. Vīpule-Kuļika
16.-18.10. Pēc izvēles Novadu diagnosticējošais pārbaudes darbs angļu valodā 8. klasēm Novadu skolas L.Plota, I.Grigaļeviča
18.10. 9.45 - 14.30 Jelgavas un Ozolnieku novadu mūzikas pedagogu MA seminārs DARBA KĀRTĪBA

Ozolnieku vidusskolā

Ramona Joma
22.10. 10.00 Sporta MA seminārs "Rotaļu metodes izmantošana sporta spēļu apmācībā, pilnveidošanā"   S.Belte
22.10. 11.00-13.00 Izglītības iestāžu TDK vadītāju seminārs JND lielā zāle M.Bratkus
23.10. 9.30-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums Vircavas tautas nams A.Silgaile
23.10. 10.00 Pedagogu Labās prakses piemēru skate NOLIKUMS Šķibes pamatskola (pirmskolas pedagogi), Jelgavas novada domes lielā zāle (skolu pedagogi) L.Geidāne, V.Eiklone
24.10. 10:00-19:00 Kursi dabaszinību, latviešu valodas un literatūras skolotājiem "Brīvdabas pedagoģija, novadpētniecība un mācību stunda mežā – dabaszinātņu jomas kompetenču attīstīšana". PROGRAMMA UN PIETEIKŠANĀS Bukaišu un Ukru pagasts A. Švītiņa,  D.Zevaliča
24.10. 9.30-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums Vircavas tautas nams A.Silgaile
25.10. 9.30-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums Vircavas tautas nams A.Silgaile
25.10. 9.30 Krievu valodas MA seminārs "Labās prakses piemēri par lasītprasmes un valodas lietojuma attīstību" Jelgavas novada domes 5.stāva zāle O. Rožko
25.10. Tiks precizēts Kursi klašu audzinātājiem "Kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi, paņēmieni agresīvās uzvedības ierobežošanai. Sadarbība ar šo bērnu vecākiem" (Mag.psych. Maija Dūka, 6h) SATURS UN PIETEIKŠANĀS Staļģenes vidusskola S.Saleniece
25.10.
10.00-15.15
Seminārs pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem par bērnu mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem
JND lielā zāle
L.Geidāne
29.10.
15.00-18.00
Jelgavas novada pegadoģiski medicīniskās komisijas sēde
JND 5.stāva zāle
E.Fišere
30.10. 10.00 Angļu valodas olimpiāde 10.-12.kl. Svētes pamatskola

I.Grigaļeviča

I.Freimane