03.12.2022.

Aprīlis

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
01.04.2019. 10.00  Sociālo zinību konkurss 6.klasei „Pirmās palīdzības sniegšana un izdzīvošana" un sociālo zinību MA sanāksme NOLIKUMS Zaļenieku KAV A.Kurga
01.04.2019. 9.00-13.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums

JND lielā zāle vai

Jelgavas 4.vsk

A.Silgaile
04.04.2019.

9.30 - 13.00

Skolēnu kora “Asni” mēģinājums JND lielā zāle A.Silgaile
04.04.2019.

13.00

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss II kārta Jelgavas 4.vidusskola

A.Silgaile

I Freimane

09.04.2019.

9.00-15.00

Izbraukšana no JND plkst 8.00

Pirmsskolas MA pieredzes apmaiņa Ķemeru PII "Austras koks"

L.Geidāne

V.Saviča
10.04.2019. 9.30 Skolu teātru skate NOLIKUMS Sesavas tautas nams I.Freimane
12.-13.04.2019.   Pedagogu karjeras konsultantu piedalīšanās karjeras izglītības 5.zinātniski praktiskajai konferencē „Līdzsvars dzīvē – līdzsvars karjerā" Liepājas olimpiskais centrs D. Vīpule-Kuļika
17.04.2019. Izbraukšana no JND plkst. 8.50 Zemgales reģiona 4.klases matemātikas olimpiāde Dobelē I.Sauša
17.04.2019. 10.00 Pirmsskolas  vokālo ansambļu koncerts  “Dziesmu dziedu, kāda bija...” NOLIKUMS IKSC „Līdumi”

I.Freimane

R.Joma

23.-26.04.2019. Pēc izvēles Novada pārbaudes darbs latviešu valodā 5.klasei PROGRAMMA Novada skolas D.Zevaliča
24.04.2019. No JNP 8.20 Pieredzes apmaiņas vizīte Liepājā projekta PuMPuRS - “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/I/001  izglītības iestāžu IAP uzraudzītājiem DIENAS KĀRTĪBA Liepāja L.Šantare
24.04.2019. 10.00 Pētniecisko darbu skate 7. - 8.klasei NOLIKUMS JND V.Eiklone
24.04.2019. Izbraukšana no skolas
08:30
Karjeras attīstības atbalsta ekskursija "Ieraugi un vērtē" Lielplatones internātpamatskolas skolēniem. Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem un uzņēmējiem, karjeras pieredzes stāsti. Kokapstrādes darbnīca "Amatnieki", komplekss "Rožmalas" D. Vīpule-Kuļika
25.04.2019. 9.00 Sociālo zinību MA seminārs. Karjeras konsultanta un astropsihologa Mārtiņa Geida lekcija „Mācību tiešie un netiešie mērķi.” DARBA KĀRTĪBA Zilie kalni, Ogres novads A.Kurga
27.04.2019. 12.00 Sporta deju konkurss “Vilces pavasaris” NOLIKUMS Vilces t/n

I.Freimane

M.Kozule

29.04.2019. 13:30 - 17:30 Pedagogu karjeras konsultantu un citu karjeras izglītības speciālistu apmācības starptautiskā projekta "Constellation" ietvaros JND 5.st. mazā zāle D.Vīpule-Kuļika
29.04.2019.  15.00-18.00 Jelgavas novada pegadoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle  E.Fišere