07.12.2022.

Decembris

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
03.12.2019. 9.00-12.00 Pirmsskolas izglītības metodiķu seminārs JND 5.stāva zāle

L.Geidāne

V.Saviča
04.12.2019. 14.00 - 16.00 Mācību jomu koordinatoru un mācību priekšmetu metodisko vadītāju seminārs JND 5.stāva zāle V. Eiklone

06.12.2019

9.00- 14.00

Skolēnu kora “Asni” mēģinājums un koncerts

Zaļenieku  kultūras nams

A.Silgaile

06.12.2019.

9.00

Angļu valodas konkurss 4.klašu skolēniem “Waiting for Christmas”                 

Konkurss pārcelts uz Janvāri

Aizupes pamatskola     

A. Embrekša

I. Grigaļeviča

 

13.12.2019

10.00- 14.30

Vēstures valsts 26.olimpiādes 9.klasei un 10.- 12.klasei Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības kārta ( tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

13.12.1919.

10.00

Vēstures un sociālo zinību MA sanāksme: ”Solo taksonomijas , snieguma līmeņu aprakstu pielietojums u.c. vēstures un sociālo zinību mācīšanā”. Pedagogu profesionālā pilnveide.

Mācību jomas pedagogu profesionālo zināšanu papildināšana par “Skola 2030” DARBA KĀRTĪBA

           

Ozolnieku vidusskolā

I. Eidaka

V. Eiklone

16.12.2019. 10.00 EUSO (Eiropas dabaszinību olimpiādes ) 1.atlases kārta (tiešsaistē) Ozolnieku vidusskola I.Freimane
23.12.2019. 15.00-18.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskā komisija JND 5.stāva sanāksmju telpa E.Fišere