03.12.2022.

Februāris

Drukāt

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgie

01.02.2019.

9.00

Matemātikas olimpiāde 9.-12.kl.

Staļģenes vidusskola

I.Freimane

L.Ragele

04.02.2019. 10.00 Eiropas savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlase tiešsaistē NOLIKUMS Ozolnieku vidusskola I.Freimane
04.02.2019. 9.00-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums Vircavas k/n Vircavas k/n

05.02.2019.

10.00

Ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl. (tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

06.02.2019. 9.30 Konkurss ģeogrāfijā 7. - 8. klašu skolēniem NOLIKUMS Elejas vidusskola I.Erliha

07.02.2019.

9.00

Sākumskolas MA seminārs. Labās prakses piemēru popularizēšana un mācību stundu vērošana. DARBA KĀRTĪBA

Vilces pamatskola

I.Sauša

08.02.2019. 9.10 no Jelgavas novada domes Profesionālās pilnveides kursi "Digitālā Eiropas Valodu portfeļa izmantošanu krievu valodas stundās" Šķibes pamatskola O.Rožko

09.02.2019.

 

Netradicionālas komandu orientēšanās sacensības Jelgavas novada jauniešiem “Ziemas prieki 2019”

Staļģenes BJC

K.Kode, G.Cinovskis

11.02.2019.

11.00

Jauno vides pētnieku konkurss NOLIKUMS

Aizupes pamatskola

I.Freimane

13.02.2019.  10.00 ĒNU DIENA Jelgavas novada pašvaldībā JND 5.st.zāle D.Vīpule-Kuļika
15.02.2019. 9.00 Matemātikas olimpiāde 5.-8.kl. NOLIKUMS Staļģenes vidusskola L.Ragele I.Freimane
15.02.2019 9.00 Pieredzes apmaiņas seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā DARBA KĀRTĪBA Vircavas vidusskola V.Eiklone
20.02.2019. 9.40 no JND Atbalsta personāla MA pieredzes apmaiņas seminārs“Kvalitatīvas iekļaujošas izglītības nodrošināšana” DARBA KĀRTĪBA Jelgavas 1.internātpamatskola I. Brakmane
20.02.2019. 10.00 Starpnovadu olimpiāde angļu valodā 8. un 11.klasēm NOLIKUMS (8.KLASE), NOLIKUMS (11.KLASE) Elejas vidusskola I.Grigaļeviča un novadu angļu valodas skolotāji

20.02.2019.

1.,2. vai 3.mācību stunda

Valsts diagnosticējošais  darba latviešu valodā 6.klasei rakstu daļa

Novada skolas

Skolu direktori

20.02.2019.

10.00

Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl. (tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

 

21.02.2019.

1.,2. vai 3.mācību stunda

Valsts diagnosticējošais  darba mācībvalodā 3.klasei rakstu daļa

Novada skolas

Skolu direktori

25.02.2019.

10.00

Skolēnu vokālās mūzikas konkurss “Balsis” NOLIKUMS

Zaļenieku  k/n

I.Freimane

R.Joma

26. - 27.02.2019.

Tiks precizēts

LU Zinātniskā konference, ģeogrāfijas sekcija: ģeogrāfijas didaktika, aktualitātes ģeogrāfijā.

LU DAC

I.Erliha

26.02.2019.

1.,2. vai 3.mācību stunda

Valsts diagnosticējošais  darbs matemātikā 6.klasei

Novada skolas

Skolu direktori

26.02.2019. 10.00 Mūzikas olimpiāde 5.-12.klasei NOLIKUMS Ozolnieku vidusskola R.Bergmane
27.02.2019. 11:45 no JND Pieredzes apmaiņas seminārs krievu valodas skolotājiem. Mācību stundu vērošana Ozolnieku vidusskola Olga Rožko

27.02.2019.

1.,2. vai 3.mācību stunda

Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasei

Novada skolas

Skolu direktori

27.02.2019.

 

10.00

Konkurss 2., 5., 8. un vidusskolas klašu skolēniem vizuālajā mākslā un vizuālās mākslas MA seminārs NOLIKUMS

Šķibes pamatskola

D.Jakušonoka

28.02.2019. 9.00-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums Vircavas k/n I.Freimane