03.12.2022.

Janvāris

Drukāt

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgie

03.01.2019.

10.00

Radošās grupas sanāksme par krievu valodas konkursa uzdevumiem

JND 5. stāva zāle

O. Rožko

03.01.2019

10.00

Mājturība un tehnoloģijas 1; 2 MA seminārs- praktikums: ”Rotas no ādas”, "Birstošās kartiņas'

BJC "Junda", Skolas iela 2

S.Tauriņa, D.Supe

07. 01.- 20.02.2019.

Pēc izvēles

Valsts diagnosticējošais darbs mācībvalodā 3.klasei mutvārdu daļa

Novada skolas

Skolu direktori

07.01. - 19.02.2019.

Pēc izvēles

Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei mutvārdu daļa

Novada skolas

Skolu direktori

10.01.2019.

15.00- 16.30

Programmas “Latvijas skolas soma” skolu koordinatoru sanāksme

JND lielā zāle

I.Freimane

11.01.2019.

10.00

Vēstures olimpiāde  9.un 12.klasei

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

I.Eidaka

11.01.2019.

10.00

Vēstures skolotāju MA seminārs

Ozolnieku vidusskola

I.Eidaka

14.01.2019.

10.00

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.kl.

Teteles pamatskola

I.Freimane

D.Zevaliča

16.01.2019.

12.00-15.00

Būvniecības nozares seminārs karjeras konsultantiem, pedagogiem un jauniešiem “Stereotipi un realitāte – karjeras iespējas būvniecības nozarē”

Pieteikšanās un programma:
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi/?text_id=40321​

Zaļenieku KAV

D.Vīpule-Kuļika

17.01.2019.

15.00- 16.30

TDK vadītāju sanāksme

JND 5.stāva sēžu zāle

M.Bratkus

I.Freimane

18.01.2019.

9.30 -14.00

Skolēnu kora “Asni” mēģinājums un koncerts

Vilces t/n

A.Silgaile

R.Joma

18.01.2019.

10.00

Fizikas olimpiāde 9.-12.kl.(tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

23.01.2019

10.00

Tautasdziesmu dziedāšanas konkurss “Lakstīgala” NOLIKUMS

Vilces pamatskola

I.Freimane

25.01.2019

9.00

Direktoru seminārs

Jāņa Čakstes memoriālais muzejs "Auči"

G.Avotiņa

28.01.2019.

10.00

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.kl. (tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

28.01. – 01.02.2019.

Pēc izvēles

Novadu pārbaudes darbs lasītprasmē 2.klasei PROGRAMMA

Novadu skolas

I.Sauša

28.01.2019

9.00-14.00

Skolēnu kora “Asni” mēģinājums

Vircavas k/n

A.Silgaile

29.01.2019.

12.00-16.00

ZPD novada skate (vidusskola)

JND

D.Vīpule-Kuļika

30.01.2019.

10.00

Ekonomikas olimpiāde 10.-12.kl. (tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

30.01.2019.

10.00

Starpnovadu olimpiāde angļu valodā 6.klasēm NOLIKUMS

Elejas vidusskola

I.Grigaļeviča un novadu angļu valodas skolotāji

30.01.2019.

11.00

Tautasdziesmu dziedāšanas konkurss “Lakstīgala”

Bauska

I.Freimane

R.Joma