29.11.2022.

Maijs

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
02.05.2019. Izbraukšana no JND 9.00 Direktoru vietnieku seminārs par izdevniecības "Lielvārds" digitālo mācību līdzekļu,tai skaitā soma.lv , izmantošanu DARBA KĀRTĪBA Rīga V.Eiklone
02.05.2019. 10.00- 15.00  Vides izglītības pasākums "Burto vidē, dabā, visumā" NOLIKUMS Kalnciema vidusskola I.Freimane
07-13.05.2019. Pēc izvēles Novada pārbaudes darbs informātikā 7.klases skolēniem Novada skolas J.Tumovs
09.05.2019. 10.00 Mūzikas kolektīvu  svētku programmas mēģinājums Vircavas t/n

A.Silgaile

R.Joma

09.05.2019. 14.00-18.00 Eiropas diena Jelgavas novada jauniešiem   K.Kode
13.05.2019. Izbraukšana no skolas13.00 Karjeras attīstības atbalsta ekskursija "Ieraugi un vērtē" Vilces pamatskolas skolēniem. Tikšanās ar uzņēmējiem, karjeras pieredzes stāsts Berķenes muižas komplekss D. Vīpule-Kuļika
13.05.2019. 10.00-13.00 Tautas deju kolektīvu kopmēģinājums Elejas muižas parks M.Bratkus
16.05.2019. 14.00 Jelgavas novada olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums Zaļenieku k/n I.Freimane
18.05.2019. 17.00 Jelgavas novada svētku koncerts ar skolēnu interešu izglītības kolektīvu piedalīšanos PROGRAMMA Elejas muižas parks

M.Bratkus

A.Silgaile

20.05.2019. 15.00-18.00 Jelgavas novada pegadoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle  E.Fišere
20.05.2019. 13:30 - 17:30 Pedagogu karjeras konsultantu un citu karjeras izglītības speciālistu apmācības starptautiskā projekta "Constellation" ietvaros JND 1.stāva zāle D.Vīpule-Kuļika
21.05.2019. 10.00 Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klasei Novada skolas Skolu direktori
22.05.2019.   Eksāmens latviešu valodā 9.klasei Novada skolas Skolu direktori
23.05.2019.   Jelgavas un Ozolnieku novadu ATBALSTA PERSONĀLA METODISKĀS APVIENĪBAS pieredzes apmaiņas seminārs Cēsīs un Siguldā   I.Brakmane
24.05.2019. 10.00 Centralizētais eksāmens matemātikā 12.klasei Novada skolas Skolu direktori
27.05.2019. 15.00-18.00 Jelgavas novada pegadoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle  E.Fišere
28.05.2019. 10.00 Sporta MA seminārs "Paveiktais, sasniegtie rezultāti 2018./2019.m.g." Jelgavas novada Sporta centrs S.Belte
28.05.2019. 8.00 – 17.00

Vides izglītības pulciņu ekspedīcija dabā

  I.Freimane
29.05.2019.   Eksāmens svešvalodā 9.klasei Novada skolas Skolu direktori
30.05.2019. 10.00 Centralizētais eksāmens fizikā 12.klasei Jelgavas 5.vidusskola (Aspazijas iela 20) Skolu direktori