07.12.2022.

Marts

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
01.03.2019. 11.00  TDK skate NOLIKUMS Jēkabnieku kultūras namā

I.Freimane

M.Bratkus

4. - 8.03.2019. Tiks precizēts Vēstures MA  izbraukuma seminārs uz atklāto stundu Rīgas Teikas vidusskolā un tikšanās ar V.Klišānu. Rīga, Salaspils I.Eidaka
06.03.2019. 10.00

Pirmsskolas vecuma tautas deju kolektīvu koncerts “PAVASARA SPRIŅĢOŠANA” NOLIKUMS

Jēkabnieku kultūras nams

I.Freimane

M.Bratkus

07.03.2019. 1.,2. vai 3.mācību stunda Valsts diagnosticējošais  darbs dabaszinībās 6.klasei Novada skolas Skolu direktori
07.03.2019. 10.00 Novadu olimpiāde matemātikā 2. - 4.klasei NOLIKUMS (2.-3. klase),  NOLIKUMS (4. klase) Ozolnieku vidusskola I.Sauša, D.Medjanova
08.03.2019. 10.00 – 13.00 Novadu konkurss informātikā 6. klasei NOLIKUMS Staļģenes vidusskola J.Tumovs
11.03.2019. 10.00 Profesionālās pilnveides kursi latviešu valodas un literatūras skolotājiem "Mācību priekšmeta „Literatūra” laikmetīga īstenošana vispārizglītojošajās skolās​" JND lielā zāle D. Zevaliča
11.03.2019. 10.00 - 16.00 Skolēnu kora “Asni” radošā nometne

Līvbērzes k/n

Līvbērzes pamatskola

A.Silgaile
12.03.2019. 10.00 - 16.00 Skolēnu kora “Asni” radošā nometne

Līvbērzes k/n

Līvbērzes pamatskola

A.Silgaile
12.03.2019. 10.00 Sporta MA seminārs "Pareizas stājas veidošana un nostiprināšana sporta stundās", fizioterapeite  A.Markule Jelgavas novada Sporta centrs A.Markule
12., 13., 14.03.2019. 10.00 Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasei Novada skolas Skolu direktori
13.03.2019. 10.00 - 16.00 Skolēnu kora “Asni” radošā nometne

Līvbērzes k/n

Līvbērzes pamatskola
A.Silgaile
13.03.2019. 10.00 Centralizētais eksāmens vācu valodā 12.klasei Novada skolas Skolu direktori.
14.03.2019. 10.00 no Jelgavas novada domes Pieredzes vizītē uz Eiropas un valsts institūcijām Rīgā sociālo zinību, vēstures skolotājiem un klases audzinātājiem Informācija par pasākumu un pieteikšanos Rīga Tabita Šķerberga
14.03.2019. 9.00-16.00  Treniņš skolu atbalsta speciālistiem "Savu resursu apzināšanās. Pakāpiens personīgajā izaugsmē". Profesionālās tālākizglītības kurss Lielplatones muiža I.Brakmane
14.03.2019. 8.00 no Jelgavas novada domes Mājturības un tehnoloģiju MA pieredzes apmaiņas seminārs DARBA KĀRTĪBA Cēsis S. Tauriņa, D. Supe
14.,15.03.2019. 10.00 Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.klasei Novada skolas Skolu direktori
14.03.2019. 10.00 Angļu valodas MA pieredzes apmaiņas seminārs DARBA KĀRTĪBA Jelgavas novada domes Lielajā zālē I.Grigaļeviča
14.03.2019. 9.00-16.00 Atbalsta personāla profesionālā pilnveide - treniņš: “Savu resursu apzināšanās. Pakāpiens personīgajā izaugsmē” (R.Širokovs, Šveicē sertificēts personības pilnveidošanas treneris) Lielplatones muiža I.Brakmane
18.03.2019. 10.00 Skatuves runas konkurss NOLIKUMS JND lielā zāle I.Freimane
18.03.2019. 15.00-18.00 Jelgavas novada pegadoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle  E.Fišere
21.03.2019.   8.30 no Jelgavas novada domes  Vēstures skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs un Valda Klišāna atklāto stundu vērošana DARBA KĀRTĪBA Rīgas Teikas vidusskola  I. Eidaka
22.03.2019. 10.00 Krievu valodas novadu konkurss "Es lepojos ar savu valsti" NOLIKUMS Šķibes pamatskola O.Rožko un uzdevumu veidotāji
22.03.2019. 10.00 Mūsdienu deju kolektīvu skate NOLIKUMS IKSC „Avoti”  
22.-23. 03.2019.   Neformālās izglītības apmācības jauniešiem (13-18 gadi), EURODESK Zaļenieku pagasts, Hostelis Zaļā muiža K.Kode
23.03.2019. 9.10 no Jelgavas novada domes Profesionālās pilnveides kursi "Digitālā Eiropas Valodu portfeļa izmantošanu krievu valodas stundās" Šķibes pamatskola O.Rožko
28.03.2019. 9.15 no JND Klases audzinātāju MA seminārs - pieredzes apmaiņa. DARBA KĀRTĪBA Mārupes ģimnāzija S. Saleniece
28.03.2019. 10.00 Skolēnu koru skate NOLIKUMS Līvbērzes k/n

I.Freimane

R.Joma.