03.12.2022.

Novembris

Drukāt
         
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie

01.11.2019

Vieta un laiks tiks precizēti

Stāstnieku konkursa "Teci, teci, valodiņa" pusfināls Zemgalē

 

 

04.11.2019.

15.00-18.00

Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

JND 5.stāva zāle

E.Fišere

13.11.2019

10.00- 14.00

Erudītu konkurss 5.-6.klasei NOLIKUMS

Ozolnieku tautas nams

I.Freimane

14.11.2019

9.00- 14.00

Skolēnu kora “Asni” mēģinājums un koncerts

Kalnciema vidusskola

A.Silgaile

21.11.2019. 9.00 no JND Angļu valodas pedagogu MA pieredzes apmaiņas seminārs DARBA KĀRTĪBA Šķibes pamatskola I. Grigaļeviča, V. Eiklone
25.11.2019. 15.00-18.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle E.Fišere

26.11.2019

10.00

Krievu valodas ( svešvalodas) valsts 23. olimpiādes 9.-12.kl. Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības kārta

Svētes pamatskola

I.Freimane

26.11.2019.

9.00 no Jelgavas novada Sporta centra

Sporta MA seminārs.  Jaunā mācību standarta analīze. Jauno sporta veidu ieviešana skolās, inventāra iegāde un citi jautājumi. “Tauch” regbijs, viens no jaunajiem sporta veidiem standartā – praktiskā nodarbība skolotājiem.  DARBA KĀRTĪBA UN PIETEIKŠANĀS                        

 

Staļģenes vidusskola

Edīte Čakša

Sandra Avota

V. Eiklone

27.11.2019. 9.00 no JND Dabaszinātņu MA pieredzes apmaiņas seminārs DARBA KĀRTĪBA Kalnciema vidusskola I.Erliha, V.Eiklone

27.11.2019.

8.40 no JND

Mūzikas MA seminārs ar mākslas jomas vadītāju: metodiskais atbalsts

kolēģiem, mācību stundu vērošana. DARBA KĀRTĪBA

 

Šķibes pamatskola

R.Joma

V.Eiklone

28.11.2019

10.00- 12.30

Bioloģijas  valsts 42.olimpiādes  9.-12.kl.Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības kārta (tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

25.11.2019.

15.00-18.00

Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

JND 5.stāva sēžu zālē

E.Fišere

29.11.2019. 9.00 - 14.00 Izglītības iestāžu direktoru/ vadītāju seminārs JND 5.stāva zāle G. Avotiņa