07.12.2022.

Oktobris

Drukāt

 

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie

10.10.2019

10.00

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pašvaldību koordinatoru 3.sanāksme

Rīga, VISC, Strūgu ielā 4

I.Freimane

03.10.2019.

Izbraukšana plkst.8.30

Vēstures un sociālo zinību MA pieredzes apmaiņas seminārs: atklātās stundas Suntažu vidusskolā. DARBA KĀRTĪBA, INFORMĀCIJA PAR PIETIEKŠANOS

Suntažu

vidusskola

I. Eidaka

V. Eiklone

11.10.2019.

Laiks tiks precizēts

Seminārs karjeras speciālistiem par tiešsaistes platformu “Profolio”

Zemgales vidusskola

D. Vīpule-Kuļika

11.10. – 12.10.2019.

 

Latvijas matemātikas skolotāju apvienības (LMSA) konference "Ja matemātika patīk veltīta profesora Jāņa Menča 105. gadadienai ". DARBA KĀRTĪBA

Liepāja 

L. Ragele

V. Eiklone

14.10.2019

Laiks tiks precizēts

Seminārs skolēnu skatuves runas pedagogiem

Rīga, VISC, Strūgu ielā 4

I.Freimane

15.10.2019. 13.00 Darbnīca sociālajiem pedagogiem "Prasības vienotu individuālo plānu izstrādē Jelgavas novadā"  Šķibes pamatskola Ilze Brakmane

16.10.2019.

Laiks tiks precizēts

Interaktīva nodarbība “Nākotnes profesijas” sadarbībā ar VIAA (Karjeras nedēļas ietvaros)

Elejas vidusskola

D.Vīpule-Kuļika, I.Jansone

17.10.2019

11.00

Seminārs skolu koru diriģentiem, gatavojoties XII Latvijas skolu Jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa ielā 13, Rīgā

I.Freimane

17.10.2019.

9:30-14:00
Jelgavas novada Karjeras diena
(Karjeras nedēļas ietvaros) PASĀKUMA NORISE

Zaļenieku KAV

Dace Vīpule-Kuļika

18.10.2019. 9.00 Direktoru un direktoru vietnieku izglītības jomā seminārs DARBA KĀRTĪBA Kalnciema vidusskola G. Avotiņa, V. Eiklone

19.10.2019

Laiks tiks precizēts

Folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju informatīvais seminārs

Rīga, VISC, Strūgu ielā 4

 

21.10.2019. 10.00 Krievu valodas skolotāju MA seminārs par noderīgas un motivējošas atgriezeniskās saites nodrošināšanu, mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšanu. JND 5.stāva zāle O.Rožko, V.Eiklone

21.10.2019.

9.00

Kursi latviešu valodas pedagogiem “Mūsdienīga mācību procesa plānošana un organizēšana latviešu valodas stundās”      PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA                  

 

Jelgavas Valsts ģimnāzija

D. Zevaliča

V. Eiklone

21.10. – 25.10.

 

Nodarbība ģeogrāfijas skolotājiem. Iespēja iepazīties ar LU Ģeoloģijas muzeja piedāvājumu, ko var izmantot skolēnu ekskursijām un mācību stundām.        

LU Ģeoloģijas muzejs

I. Erliha

V. Eiklone

22.10.2019 10.00- 14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums Vircavas tautas nams A.Silgaile
22.10.2019 9.30-13.00 Pirmsskolas izglītības metodiķu seminārs JND 5.stāva zāle

L.Geidāne

V.Saviča

23.10.2019.

9.00

Kursi latviešu valodas pedagogiem “Mūsdienīga mācību procesa plānošana un organizēšana latviešu valodas stundās” PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

Jelgavas Valsts ģimnāzija

D. Zevaliča

V. Eiklone

23.10.2019

10.00- 14.00

Skolēnu kora “Asni” mēģinājums

Vircavas tautas nams

A. Silgaile

24.10.2019   Izglītības darbinieku konference "Skolēna mācīšanās iedziļinoties" Jelgavas Valsts ģimnāzija  

24.10.2019

10.00- 14.00

Skolēnu kora “Asni” mēģinājums un koncerts

Pansionāts “Zemgale” Ozolniekos

A. Silgaile

29.10.2019

10.00 – 12.00

Angļu valodas valsts 49.olimpiādes 10.-12.kl. Jelgavas un Ozolnieku novadu  kārta

Svētes pamatskola

I.Freimane