Septembris

 

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgie

16.09.2019

11.00-16.00

Izbraukšana no JND  9.30        

Ekoskolu apbalvošanas pasākums

Rīga , LNB

I.Freimane

17.09. – 18.09. 2019

10.00- 19.00

Izbraukšana no JND  8.00

TDK vadītāju un virsvadītāju tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” koprepertuāra apguves seminārs.

 “Rīgas Tehniskā koledža”, Braslas ielā 16

M.Bratkus

17.09.2019 9.30-13.00 Pirmsskolas izglītības metodiķu seminārs JND 5.stāva zāle

L.Geidāne

V.Saviča

17.09.2019

10.00 – 14.30

Vides izglītības koordinatoru seminārs

Rīga, VISC, Strūgu ielā 4

I.Freimane

18.09.2019

10.30.- 13.00

Skolu teātru režisoru seminārs, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Rīga, VISC, Strūgu ielā 4

I.Freimane

19.09.2019

10.30 – 14.30

Interešu izglītības speciālistu, audzināšanas darba koordinatoru seminārs

Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē

I.Freimane

20.09.2019

14.00- 16.00

Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības iestāžu TDK vadītāju sanāksme

JN domes sēžu zālē 5.stāvā

 

M.Bratkus

I.Freimane

23.09.2019

15.00 – 16.30

Programmas  “Latvijas skolas soma” izglītības iestāžu koordinatoru sanāksme

JN domes sēžu zālē 5.stāvā

 

I.Freimane

26.09.2019

9.00- 14.00

Skolēnu kora “Asni” mēģinājums

Vircavas tautas nams

A.Silgaile

27.09.2019.

11:30 – 15:30

Iedvesmas diena jauniešiem "Cel ideju gaisā" (“Jelgavas novada Uzņēmēju nedēļa” ietvaros)

Zaļenieku KAV

A. Ponomarenko (Mārketinga nodaļa),

D. Vīpule-Kuļika, K. Kode

30.09.2019 15.00-18.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle E.Fišere