03.12.2022.

Aprīlis

Drukāt

UZMANĪBU! Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, pasākumi, kuru norisi reglamentē jaunais normatīvais regulējum, tiek atcelti vai pārcelti uz piemērotāku norises laiku.

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Laiks

02.04.2020

10.00

Jelgavas un Ozolnieku novadu konkurss vizuālajā mākslā 2.,5.,8.klasei un vidusskolai. NOLIKUMS

Šķibes pamatskola

D. Jakušonoka un novada skolu vizuālās mākslas skolotāji,

V. Eiklone

02.04.2020

10.00

Vizuālās mākslas MA seminārs par pilnveidotā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanu no 2020.gada 1.septembra. Aktuāli jautājumi un informācija.

Šķibes pamatskola

D. Jakušonoka

V. Eiklone

02.04.2020.   

Klašu audzinātāju MA pieredzes apmaiņas seminārs

Tumes pamatskola S. Saleniece, V.Eiklone

03.04.2019

 

Bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālais sarīkojums - skate

Iecavas k/n

 

04.2020.

7.00-19.00

Pirmsskolas MA pieredzes apmaiņa

Ventspils PII "Varavīksne"

L.Geidāne

V.Saviča

06.04.2020

9.00- 13.00

Skolēnu kora “Asni” mēģinājums

Jelgavas novada domes lielā zāle

A.Silgaile

09.04.2020

16.00

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa II kārta – Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads, Ozolnieku novads

Jelgavas Valsts ģimnāzija

I.Freimane

09.04.2020

10.00-15.00

Zemgales reģiona  olimpiāde latviešu valodā 4.kl.      

 

Tukuma 2.pamatskolā

S. Rozenberga

I.Freimane

15.04.2020

13.00- 15.30

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju un radošo darbnīcu skates Zemgalē

Bauskas kultūras centrā

D.Jakušonoka

I.Freimane

16.04.2020

10.00- 12.00

Pirmsskolas bērnu mūzikas kolektīvu   koncerts “Kalnā kāpu gavilēt” NOLIKUMS

Ānes kultūras namā

I.Freimane

16.04.2020.

 

Diagnosticējošais darbs fizikā 11.klasei, ķīmijā 11.klasei

Novada skolas

Skolu direktori

16.04.2020.

9.00

Konkurss “Drošība” 6.klases skolēniem 

Līvbērze vai Jelgava

I.Eidaka

V.Eiklone

18.04.2020

12.00

Sporta un sarīkojumu deju konkurss ‘Vilces pavasaris” NOLIKUMS

Vilces t/n

M.Kozule

I.Freimane

20.04.2020. -24.04.2020.

Pēc izvēles

Jelgavas un Ozolnieku novada pārbaudes darbs latviešu valodā 5. klasei   

Novadu skolās 

D. Zevaliča

Skolu pedagogi

V.Eiklone

24.04.2020.

10.00- 15.00

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku TDK skate

Jēkabnieku k/n

M.Bratkus

I.Freimane

 

25.04.202. 15.00 Skolēnu kora "Asni"koncerts Vircavas t/n A.Silgaile, I.Freimane

27.04.2020.

15.00-18.00

Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

JND 5.stāva sēžu zālē

E. Fišere

29.04.2020.

10.00

Pētniecisko projektu darbu skate 6. – 8.klasei NOLIKUMS 

JND 5. stāva zāle

V. Eiklone

30.04.

9.30 – 15.00

Vides izglītības pasākums “Burto dabā, vidē, visumā”

Vilces  gravā

I.Freimane