07.12.2022.

Augusts

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
18.08.2020.

 

Izbraukšana no JND 9.15

10.00-17.00

Kursi pedagogiem "Teātra māksla - praktiskas metodes"(Kursus vadīs I.Freimane un N. Ķikute) SATURS Svētes pamatskola V. Eiklone
18. - 19.08.2020. 10.00-15.00 Profesionālās pilnveides kursi sākumskolas pedagogiem JND lielā zāle S. Rozenberga, V. Eiklone
20.08.2020.

Izbraukšana 8.30 no JND

 

Kursu norises laiks

9.00 - 15.00

Kursi pedagogiem "Mācību priekšmetu standartā noteikto prasmju, zināšanu, attieksmju un kompetenču apguves plānošana un sasniegtā rezultāta novērtēšana, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem.." (Lektore A. Nikolaisone) Staļģenes vidusskola V. Eiklone, L. Ragele
24.08.2020. 9.00-11.00 Seminārs PuMPuRS skolu koordinatoriem JND lielā zāle I.Brakmane
24.08.2020. 11.30 - 14.30  Praktiskā nodarbība pedagogiem un  PuMPuRS skolu koordinatoriem/IAP sastādītājiem  "Individuālo konsultāciju plānošana skolēna mācību sasniegumu izaugsmei", vada Iveta Ozola (Mūžizglītības un kultūras centrs  "Vitae") JND lielā zāle I.Brakmane
24.08.2020. 15.00-18.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva sēžu zālē E. Fišere
25.08.2020. 9.30 - 13.30 Jelgavas novada pedagogu konference  DARBA KĀRTĪBA  PIETEIKTIES Staļģenes vidusskola V. Eiklone