07.12.2022.

Decembris

Drukāt

 

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
02.12.2020 14.00 - 16.30 Pedagogu profesionālas pilnveides kursi " Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda" (12 stundas) Lektore Ilze Cīrule Zoom platforma V. Eiklone
09.12.2020 14.00 - 16.30 Pedagogu profesionālas pilnveides kursi " Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda" (12 stundas) Lektore Ilze Cīrule Zoom platforma V. Eiklone

12.2020. 

21.12.2020.

10.00 -12.00

Matemātikas skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs  DARBA KĀRTĪBA

ZOOM vai failiem.lv vidē 

L.Ragele 

 

12.2020. 

Tiks precizēts 

Vizuālās mākslas pedagogu MA seminārs 

Rīga 

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 

D. Jakušonoka 

V. Eiklone 

04.12. 

9.30-15.00 

Pirmsskolas skolotāju palīgu kursi 

Tiks precizēts 

L.Geidāne 

04.12. 

9.00-14.00 

Kora ASNI mēģinājums un koncerts 

Vircavas vidusskolas Platones filiāle 

A.Silgaile 

7.12 

13.00 - 14.30 

Intervīzija izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem 

 

Tiks precizēts 

I.Brakmane 

 

10.12. 

10.00- 14.00 

Vēstures valsts 27.olimpiādes Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības kārta 9.klasei un 10.-12.klasei 

Tiks precizēts 

I.Freimane 

10.12 

14.00 - 17.00 

 

Supervīzija izglītības iestāžu vadītājiem 

 

Tiks precizēts 

 

I.Brakmane 

 

15.12 

10.00 

Eiropas savienības dabaszinātņu olimpiāde 

Tiks precizēts 

I.Freimane 

18.12 

10.00 - 13.00 

Supervīzija izglītības psihologiem 

 

Tiks precizēts 

 

I.Brakmane 

 

21.12. 

Tiks precizēts 

 

Apmācību seminārs atbalsta speciālistiem un klašu audzinātājiem "Kā samazināt un preventīvi novērst mobingu starp bērniem un jauniešiem?” 

Sociālā projekta “Neklusē.lv” ietvaros 

 

Tiks precizēts 

 

I.Stepanoviča - Monkēviča 

I.Brakmane 

21.12. 10.00 Vizuālās mākslas pedagogu metodiskās apvienības sanāksme. DARBA KĀRTĪBA ZOOM platformā D. Jakušonoka
28.12. 11.00 Angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības seminārs DARBA KĀRTĪBA Tiešsaistē  (Zoom vai failiem.lv) I. Grigaļeviča

28.12. 

10.00

Informātikas un datorikas skolotāju sanāksme DARBA KĀRTĪBA

ZOOM platformā

J. Tumovs 

V. Eiklone 

28.12. 

14.30 

Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskā komisija 

JND, 5.stāva sēžu zāle, klātiene

E.Fišere 

L.Geidāne