07.12.2022.

Februāris

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
04.02.2020. 9.30-13.00 Pirmsskolas MA seminārs JND 5.stāva zāle

L.Geidāne

V.Saviča

04.02.2020.

10.00- 13.00

Ķīmijas valsts 61.olimpiādes 9.-12.klasei olimpiādes Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības kārta (tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

06.02.2020. Izbraukšana no JND 8.10 Sākumskolas pedagogu MA seminārs DARBA KĀRTĪBA Elejas vidusskola S. Rozenberga, V. Eiklone

10.02.2020

10.00

Skatuves runas konkursa Jelgavas un Ozolnieku novadu kārta NOLIKUMS

Ozolnieku t/n

I.Freimane

12.02.2020. 10.00 "Ēnu diena 2020" atklāšanas pasākums
Skolēniem "Ēnošanai" iespēja pieteikties uz JN pašvaldības "Ēnu devēju" vakancēm:
https://enudiena.lv/apskatit/enu-devejs/1511
JND 5. st. domes sēžu zāle D. Vīpule-Kuļika,
K. Kode

12.02.2020.

8.30 no JND

Mūzikas MA pieredzes apmaiņas seminārs: metodiskais atbalsts kolēģiem, mācību stundu vērošana, pārbaudes darbu vadlīniju un paraugu izstrādāšana. DARBA KĀRTĪBA

Elejas vidusskola

R. Joma

V. Eiklone

13.02.2020.

10.00 – 13.00

Ģeogrāfijas valsts 37.olimpiāde 10.-12.klasei Jelgavas un Ozolnieku novadu kārta ( tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

13.02.2020. 12:00-14:30 Jelgavas un Ozolnieku novadu angļu valodas konkursa 4.klasēm “WordPower” (“Vārda spēks”) NOLIKUMS Elejas vidusskola I.Klausa, I.Grigaļeviča

14.02.2020

9.00 – 14.00

Matemātikas 70.olimpiādes 5.-8.klasei Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības kārta

Staļģenes vidusskola

L.Ragele

I.Freimane

18.02.2020. 10.00 Vizuālās mākslas skolotāju MA seminārs par pilnveidotā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanu no 2020.gada 1.septembra JND 5.stāva  zāle D. Jakušonoka, V. Eiklone
18.02.-26.02.2020  

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss
“RADI ROTĀJOT”

NOLIKUMS, PIELIKUMS

JND Lielā zāle  

19.02.2020.

1., 2. vai 3. mācību stunda

Diagnosticējošais darbs 6.klasei latviešu valodā (rakstu daļa)

Novada skolas

Skolu direktori

20.02.2020. 9.00-16.00 Skolu atbalsta speciālistu personīgās izaugsmes treniņš “Dzīvot viegli un saskaņā ar sevi”  Lielplatones muiža  

20.02.2020.

1., 2. vai 3. mācību stunda

Diagnosticējošais darbs 3.klasei latviešu valodā

Novada skolas

Skolu direktori

21.02. 2020

10.00

Skolēnu vokālo ansambļu skate, vokālās mūzikas konkursa “Balsis” Jelgavas un Ozolnieku novadu kārta

NOLIKUMS

 

I.Freimane

R.Joma

24.02.2020.

15.00-18.00

Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

JND 5.stāva sēžu zālē

E.Fišere

26.02.2020. 14.00 Klašu audzinātāju MA sanāksme: Aptaujas par vardarbības riskiem un mobingu novada skolās rezultāti DARBA KĀRTĪBA 5.stāva sanāksmju telpa/ 503.kab.  S.Saleniece, I.Stepanoviča-Monkēviča

26.02.2020.

1., 2. vai 3. mācību stunda

Diagnosticējošais darbs 3.klasei matemātikā

Novada skolas

Skolu direktori

26.02.2020. 12.00- 14.00 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa noslēgums, tērpu kolekciju skate Jelgavas novada domes lielā zāle

D.Jakušonoka

I.Freimane
27.02.2020. 1., 2. vai 3. mācību stunda Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei Novada skolas Skolu direktori