07.12.2022.

Janvāris

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
02.01.2020. 11.00 - 16.00 “Uzvedības problēmas skolā. Cēloņsakarību meklējumos. Kā izprast? Kā palīdzēt? Kā izdzīvot?” JNP Lielā zāle I.Brakmane

03.01.2020.

9.10 no JND

Informātikas MA metodiska sanāksme: stundu fragmentu analīze,datorikas mācību saturs Skola 2030 ietvaros        

 DARBA KĀRTĪBA                 

Elejas vidusskola

J. Tumovs

V. Eiklone

06.01.2020. – 18.02.2020.

Pēc izvēles

Diagnosticējošais darbs 6.klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa)

Novada skolas

Skolu direktori

08.01.2020. 14.00 - 16.00 Klases audzinātāju metodiskās apvienības seminārs "Vardarbības risku izvērtējums Jelgavas novada izglītības iestādēs"  DARBA KĀRTĪBA  JND 5.stāva zāle S. Saleniece, I. Stepanoviča - Monkēviča

13.01.2020

10.00- 13.00

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 8.un 9.klasei Jelgavas un Ozolnieku novadu kārta.

Teteles pamatskola

D.Zevaliča

I.Freimane

.17.01.2020. 9.30 no JND Izglītības iestāžu direktoru un vadītāju seminārs NORISES KĀRTĪBA Zaļenieku KAV Restauratoru nams G. Avotiņa

17.01.2020.

10.00 – 13.00

Fizikas valsts 70.olimpiādes 9.-12.klasei Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības kārta  (tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

24.01.2020. 10:00 - 13.30 Pedagogu karjeras konsultantu pieredzes apmaiņas sanāksme Zaļenieku KAV
Restauratoru nams
D.Vīpule-Kuļika
24.01.2020. 8.30 no JND Matemātikas skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs DARBA KARTĪBA Kalnciema vidusskola L.Ragele, V.Eiklone

27.01.2020.

10.00- 13.00

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes 11.un 12.klasei Jelgavas un Ozolnieku novadu kārta (tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

27.01. – 31.01.2020.

Pēc izvēles

Novadu pārbaudes darbs lasītprasmē 2.kl. PROGRAMMA               

Novadu skolas

S. Rozenberga

V. Eiklone

27.01.2020.

15.00-18.00

Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

JND 5.stāva sēžu zālē

E.Fišere

28.01.2020. 13:00 - 16:00

Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu prezentācijas 

Vadlīnijas: https://visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8321/20191210_zpd_vadlinijas.pdf

KU sēžu zāle, 2. st., Lielā iela 5/7

(Bijusī "Pārtikas Amatnieku" ēka)

D. Vīpule-Kuļika

29.01.2020

10.00 – 13.00

Ekonomikas valsts 21.olimpiādes 10.-12.klasei Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības kārta ( tiešsaistē)

Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

30.01.2020. 10.00

Ģeogrāfijas un bioloģijas konkurss 8.klasei 

KONKURSA NOLIKUMS

Elejas vidusskola I.Erliha, A Švītiņa

31.01.2020.

9.00- 14.00

Matemātikas valsts 70.olimpiādes 9.-12.klasei Jelgavas un Ozolnieku novadu kārta

Staļģenes vidusskola

L.Ragele

I.Freimane