07.12.2022.

Marts

Drukāt

UZMANĪBU! Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, pasākumi, kuru norisi reglamentē jaunais normatīvais regulējums, tiek atcelti vai pārcelti uz piemērotāku norises laiku.

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgie

03.03.2020. 13.00 Izglītības iestāžu direktoru/ vadītāju un direktoru vietnieku izglītības jomā seminārs DARBA KĀRTĪBA JND 5.stāva zāle G.Avotiņa

05.03.2020.

9.15 no JND

Vēsture un sociālo zinību MA skolotāju izbraukuma seminārs: atklātās stundas sociālajās zinībās un vēsturē (skolotāji Dace Jakušonoka un Jānis Ķusis) DARBA KĀRTĪBA

Šķibes pamatskola

I.Eidaka

V.Eiklone

05.03.2020.

1., 2. vai 3. mācību stunda

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei

Novada skolas

Skolu direktori

06.03.2020.

10.00 – 13.00
Novadu konkurss informātikā 6.klasei.

MA sanāksme: Datorikas mācību materiālu aprobācija.       

Staļģenes vidusskola

J. Tumovs un novada skolu informātikas/ datorikas skolotāji,

V. Eiklone

06.03.2020

10.00

Skolēnu vokālās mūzikas konkurss “Balsis” – Zemgales novads

Tukuma 2.pamatskola

I.Freimane

09.03.2020. 11.30 no JND

Mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA seminārs DARBA KĀRTĪBA

Šķibes pamatskola D.Supe, S.Tauriņa,  V.Eiklone
10.03.2020 10.00 IX Mūzikas olimpiāde NOLIKUMS Ozolnieku vidusskola  

11.03.2020

10.00

Skatuves runas konkurss – Zemgales novads

Jelgavas pilsētas biblioteka

I.Freimane

12.03.2020.

10.00

Novadu olimpiāde latviešu valodā 2.-4.kl.  

2.-3.KLAŠU SKOLĒNU OLIMPIĀDES NOLIKUMS  

4.KLAŠU SKOLĒNU OLIMPIĀDES NOLIKUMS           

Ozolnieku vsk. 

S. Rozenberga

I.Freimane

13.03.2020

9.00- 14.00

Skolēnu kora “Asni” mēģinājums

Vircavas tautas nams

A.Silgaile

13.03.2020

11.00

Jelgavas novada skolēnu TDK skate- gatavošanās  Dziesmu svētku skatei

Jēkabnieku k/n

M.Bratkus

I.Freimane

16.03.2020. 10.00-15.00 Skolēnu kora "Asni"mēģinājums JND Lielā zāle A.Silgaile
17.03.2020.

09:30 – 14:30

Izbraukšana no JND pl. 08:00

Reģionālais seminārs “Pedagoga karjeras konsultanta loma pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā" Bauskas Valsts ģimnāzija D.Vīpule-Kuļika

17.03.2020.

10.00

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasei (rakstu un mutvārdu daļa)

Novada skolas

Skolu direktori

18.03.2020.

10.00

Centralizētais eksāmens vācu valodā 12.klasei (rakstu un mutvārdu daļa)

Novada skolas

Skolu direktori

18. – 19.03.2020.

10.00

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasei (mutvārdu daļa)

Novada skolas

Skolu direktori

19. - 20.03. 2020. 10.00-16.00

Meistarklases mācību priekšmetu “Mājturība un tehnoloģijas”, “Vizuālā māksla” skolotājiem: “Veidošanas pamatprasmes dekoratīvo elementu izgatavošanā” un “Pamatprasmes koka logu restaurācijā un konservācijā” (Projekta LLI-315, Initiation of WEBT ietvaros)

Reģistrēšanās ŠEIT

 

Zaļenieku KAV, Restauratoru nams D.Vīpule-Kuļika

19.03.2020.

10.00

Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.klasei (rakstu un mutvārdu daļa)

Novada skolas

Skolu direktori

20.03.2020.

10.00

Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.klasei (mutvārdu daļa)

Novada skolas

Skolu direktori

23.03.2020

9.00- 14.00

Skolēnu kora “Asni” mēģinājums

Zaļenieku k/n

A.Silgaile

24.03.2019.

9.00

Sporta skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs

Šķibes pamatskola

E. Čakša, V. Eiklone

25.03.2020

11.00

Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu koru skate NOLIKUMS

Zaļenieku k/n

I.Freimane

R.Joma

26.03.2020 9.00 no JND Krievu valodas skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs DARBA KĀRTĪBA Sesavas pamatskola O. Rožko, V. Eiklone

26.03.2020

9.30 – 14.30

Skolēnu teātru skate NOLIKUMS

Vircavas tautas namā

I.Freimane

27.03.2020.

09:00 – 16:00

Izbraukšana no JND pl.06:30 

Meistarklase mācību priekšmetu “Mājturība un tehnoloģijas”, “Vizuālā māksla” skolotājiem: “Vēsturiskie apmetumi. Sgraffito tehnika” (Projekta LLI-315, Initiation of WEBT ietvaros)

Reģistrēšanās ŠEIT

 

Paņevežas profesionālās izglītības

un apmācības centrs (Lietuva)

D.Vīpule-Kuļika
27.03.2020. 9.00 Izglītības iestāžu direktoru/ vadītāju seminārs JND lielā zāle G.Avotiņa

30.03.2020.

15.00-18.00

Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

JND 5.stāva sēžu zālē

E.Fišere

31.03.2020

10.00- 12.00

Pirmsskolas TDK koncerts “Pavasara spriņģošana” NOLIKUMS

IKSC „Avoti”

I.Freimane