03.12.2022.

Novembris

Drukāt

Datums

Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
04.11.2020. 10.00 - 13.00 Kursi direktora vietniekiem "Vērtēšanas kritēriju izstrāde atbilstoši plānotiem skolēnu sasniedzamiem rezultātiem". Lektors P. Pestovs,  (No katras skolas viens cilvēks) Pieteikšanās pie E.Slokenbergas (evija.slokenberga@izglitiba.jelgava.lv) Jelgavas Valsts ģimnāzija E. Slokenberga

07.11.2020.

Tiks precizēts 

Latvijas matemātikas skolotāju apvienības (LMSA) konference “Ikdienas darbs un tā rezultāti” 

Tiešsaistē 

LSMA 

L.Ragele 

17.11.2020.

9.00-14.00 

Kora ASNI mēģinājums un koncerts 

Staļģenes vidusskola 

A.Silgaile 

19.11.2020. 14.00 - 16.00 Seminārs klašu audzinātājiem un pirmskolas metodiķiem. DARBA KĀRTĪBA Attālināti

S.Saleniece 

I.Stepanoviča- Monkēviča 

24.11.2020. 15.00 Krievu valodas skolotāju metodiskās apvienības seminārs DARBA KĀRTĪBA Failiem.lv vidē O. Rožko
25.11.2020. 14.00 - 16.30 Pedagogu profesionālas pilnveides kursi " Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda" (12 stundas) Zoom vidē V. Eiklone
25.11.2020. 14.00 - 16.00 Seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā  DARBA KĀRTĪBA Failiem.lv platformā V.Eiklone

26.11.2020.

10.00 

Bioloģijas valsts 43.olimpiādes Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības kārta 9.-12.klasei NOLIKUMS

Ozolnieku vidusskola, tiešsaistē  

I.Freimane 

27.11.2020. 10.00 Jelgavas un Ozolnieku novadu 5.-6.klašu erudītu konkurss "Brīvība", tiešsaistē NOLIKUMS   I.Freimane
30.11.2020. 15.00-18.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde​ JND 5.stāva zāle E.Fišere