07.12.2022.

Oktobris

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
05.10.2020. 14.00-18.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle E.Fišere
08.10.2020. 14:00-16:00 Seminārs sākumskolas skolotājiem "Vitamīns ES" PROGRAMMA Novada domes lielā zāle S. Rozenberga, T. Šķerberga
13.10.2020. 8.00-17.00 Sporta pedagogu MA pieredzes apmaiņas seminārs Līvānu vidusskola E.Čakša sadarbībā ar JNSC
14.10.2020. 14.30 Dabaszinātņu pedagogu MA  seminārs "Jautājumi par jauno mācību programmu un jauno mācīšanas pieeju: neskaidrības, pozitīvā pieredze, ieteikumi" Zoom vidē A. Švītiņa, I. Erliha
20.10.2020. 9.00-17.00 Angļu valodas MA seminārs Eiropas Savienības māja

I.Grigaļēviča, V. Eiklone

20.10.2020. 9.30-12.00 Vēstures un sociālo zinību skolotāju MA seminārs DARBA KĀRTĪBA JND 5.stāva zāle

I.Eidaka,V.Eiklone

20.10.2020

10.00-14.00

Kora ASNI mēģinājums

Vircavas t/n

A.Silgaile

21.10.2020. Tiks precizēts Konference pedagogiem “Vērtēšana, lai mācītos”. Pieteikšanās JVĢ mājaslapā no 12.10.2020. Tiešsaistē Jelgavas Valsts ģimnāzija

21.10.2020

10.00-14.00

Kora ASNI mēģinājums

Vircavas t/n

A.Silgaile

22.10.2020. 9.00 Sākumskolas MA seminārs ”Kompetencēs balstīta mācību stunda” DARBA KĀRTĪBA Novada domes lielā zāle S.Rozenberga
V.Eiklone
22.10.2020. 9.15-15.30 Dizaina un tehnoloģiju jomas pedagogu MA pieredzes apmaiņas seminārs O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola D.Supe, S.Tauriņa
22.10.2020. 8.30 - 17.00 Latviešu valodas MA seminārs “Citāda iepazīšanās ar I. Ziedoņa daiļradi”. DARBA KĀRTĪBA Rīga, fonda “Viegli” izlaušanās istaba “Ziedoņa klase”

D.Zevaliča

V.Eiklone

22.10.2020

11.00

Kora ASNI mēģinājums

Vircavas t/n

A.Silgaile

22.10.2020

17.00

Kora ASNI jubilejas koncerts

Vircavas t/n

A.Silgaile

I.Freimane

23.10.2020. 10.00 Kursi latviešu valodas skolotājiem "Mācību procesa plānošana un realizēšana latviešu valodas stundās, strādājot ar jauno pamatizglītības standartu". Pieteikšanās pie E.Slokenbergas (evija.slokenberga@izglitiba.jelgava.lv) Jelgavas Valsts ģimnāzija E. Slokenberga
23.10.2020. 10.00 Kursi inženierzinību mācību priekšmeta  skolotājiem. Pieteikšanās: evija.slokenberga@izglitiba.jelgava.lv vai 26517625 Jelgavas Valsts ģimnāzija Evija Šlokenberga
26.10.2020 15.00-18.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle E.Fišere

28.10.2020

10.00

 

UZMANĪBU - Pārcelts uz 4.11.

Angļu valodas valsts 50.olimpiādes Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienības kārta 10.-12.klasei NOLIKUMS

Ozolnieku vidusskola, tiešsaistē

I.Freimane

29.10.2020. JND 9.00 Mūzikas MA pieredzes apmaiņas seminārs ’’ Kultūras mantojums cauri laikiem’’ ( Dziesmu svētki; J.Čakste). DARBA KĀRTĪBA Salgales Mūzikas un mākslas skola.

R.Joma

V.Eiklone