03.12.2022.

Septembris

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
17.09.2020. 13.30 - 15.30 Direktoru vietnieku izglītības jomā sanāksme "Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana 1., 4., 7. un 10.klasē" JND 5.stāva zāle V. Eiklone
24.09.2020. 9.00 - 14.00 Kora ASNI mēģinājums Vircavas t/n A.Silgaile
28.09.2020. 15.00-18.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde UZMANĪBU! Sēde pārcelta uz 05.10.2020., 14.00-18.00. JND 5.stāva zāle E.Fišere