03.12.2022.

Decembris

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie

02.12.21 

10.00- 11.00 

12.00- 15.00 

Krievu valodas (svešvalodas)valsts 24. olimpiādes 2.posms 8.-12.klasei 

Tiks precizēta 

I.Freimane 

06.12.21.-10.12.2021.  

Jelgavas novada diagnosticējošais darbs 2.klases skolēniem lasītprasmē

PROGRAMMA

Novada skolas S.Rozenberga, V.Eiklone

07.12.21. 

13.00-15.00 

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, metodiķu un atbildīgo par pirmsskolas darbu skolā seminārs 

JND lielā zāle 

L.Geidāne 

V.Saviča 

08.12.2021. 

10.00-11.00

Konkurss 6.klašu skolēniem “Amazing English”  NOLIKUMS

Tiešsaistē, "Google Forms" platformā

I.Grigaļeviča 

6.12. – 10. 12.2021. 

Pēc izvēles 

Novada pārbaudes darbs lasītprasmē 2.klasei 

Novada skolas 

S.Rozenberga, V.Eiklone 

09.12.21. 

10.00-12.00 

Vēstures valsts 28.olimpiādes 2.posms 9.kl.un 10.-12.kl. 

Tiks precizēta 

I.Freimane 

17.12.2021.  15.00-18.00 Pedagoģiski medicīniskā komisija Stadiona iela 10, Ozolnieki  I.Brakmane
27.12.2021. 15.00-18.00  Pedagoģiski medicīniskā komisija  JND, 5.stāva sēžu zāle  I.Brakmane

28.12.2021. 

10.00

Pieredzes apmaiņas seminārs dabaszinātņu jomas pedagogiem DARBA KĀRTĪBA

JND lielā zāle

S. Lapāne, V.Eiklone 

29.12.2021. 10.00 - 14.00  Kultūras izpratnes un pašizpausmes MJ skolotāju seminārs “Jaunrades darbu vērtēšana” METODISKĀS DIENAS PLĀNS Ozolnieku vidusskola 

R.Bergmane, 

A.Kurga 

29.12.2021. 10.00 Mācību jomas SĀKUMSKOLA pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs. Pieteikumu semināram (vārds, uzvārds, skola, e-pasts) sūtīt uz santaroz@inbox.lv līdz 23. decembrim Tiešsaiste S. Rozenberga, V. Eiklone