07.12.2022.

Februāris

Drukāt
Datums
Laiks
Norise
Nories vieta
Atbildīgie
02.02. 
10.00 - 13.00 
Ķīmijas valsts 62.olimpiādes Jelgavas un Ozolnieku novadu kārta 9.-12.klasei 
Tiešsaistē 
I.Freimane 
09.02.
10.00-13.00 
Ģeogrāfijas valsts 38.olimpiādes Jelgavas un Ozolnieku novadu kārta 10.-12.klasei 
Tiešsaistē 
I.Freimane 
09.02. 14.00

Vēstures un sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības seminārs

Semināra darba kārtība un informācija par pieteikšanos

Tiešsaistē I. Eidaka, V. Eiklone
16.02. 15.00

Dabaszinātņu jomas skolotāju seminārs 

Semināra darba kārtība un informācija par pieteikšanos semināram

Failiem.lv platformā A.Švītiņa, I.Erliha, V.Eiklone
17.02. 
1., 2. vai 3.mācībustunda 
Diagnosticējošais darbs 6.klasei latviešu valodā (rakstu daļa) 
Novada skolas 
Skolu direktori 
18.02. 14.00

Sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības seminārs

Semināra darba kārtība un informācija par pieteikšanos

Failiem.lv platformā S.Rozenberga, V.Eiklone
22.02.
15.00
Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskā komisija
JND 5.stāva sēžu zāle. Klātiene
E.Fišere
L.Geidane
Pārcelts uz 2021.gada maiju Pēc izvēles
Novada pārbaudes darbs lasītprasmē 2.klasei
Novada skolas S. Rozenberga , skolu pedagogi 
23.02. 15.00 Informatīva sanāksme programmas "Latvijas skolas soma" koordinatoriem Failiem.lv I.Freimane
23.02. 13.00

Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības seminārs

Semināra darba kārtība un informācija par pieteikšanos

Zoom platformā

Ramona Joma, V.Eiklone

Pārcelts uz 03.03. 
1., 2. vai 3.mācībustunda 
Diagnosticējošais darbs 3.klasei latviešu valodā (rakstu daļa) 
Novada skolas 
Skolu direktori 
25.02.
 
Skatuves runas konkurss Jelgavas un Ozolnieku novadu 1.-12.klases skolēniem  NOLIKUMS
Video formātā 
I.Freimane 
Pārcelts uz 09.03. 
1., 2. vai 3.mācībustunda 
Diagnosticējošais darbs 3.klasei matemātikā 
Novada skolas 
Skolu direktori 
Pārcelts uz aprīli vai maiju 
10.00 
Vizuālās mākslas MA seminārs ”Pilnveidotā mācību satura uzsākšana 1.,4.,7. un vidusskolas klasēs.” 
Šķibes pamatskola 
D.Jakušonoka 
V.Eiklone 
Pārcelts uz aprīli vai maiju 
10.00 
Konkurss vizuālajā mākslā 2.,5.,8.klasei, vidusskola. 
Šķibes pamatskola 
D. Jakušonoka 
V. Eiklone 
25.02. 
1., 2. vai 3.mācībustunda 
Diagnosticējošais darbs 6.klasei matemātikā 
Novada skolas 
 
Skolu direktori 
 
25.02.
9.30 - 16.30 
Treniņš atbalsta speciālistiem “Kā atrast resursus sevī, kad vairs nav spēka”, vada Tatjana Vidavska 
Lielplatones muiža 
I.Brakmane 
25.02. 15.00-17.00

Profesionālās pilnveides kursi (1.daļa) "Audzināšana - personas pamatvērtību izkopšanas process", lektore Mg.sc.ing., pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” vadītāja, Siguldas valsts ģimnāzijas  direktora vietniece Inese Zlaugotne

Programma

Tiešsaistē S. Saleniece, V.Eiklone
26.02.
10.00
Matemātikas valsts 71.olimpiādes Jelgavas un Ozolnieku novadu kārta 5.-8.klasei 
Tiešsaistē
I.Freimane 
02.2021 
10.00 - 13.00 
Supervīzija izglītības psihologiem 
Tiks precizēts 
I.Brakmane 
02.2021 
Tiks precizēts 
Seminārs pedagogiem un atbalsta speciālistiem “Nemotivēta klase, nemotivēti skolēni , vada L.Bērziņa (Uzvediba.lv) 
Novada domes lielā zāle   
I.Brakmane 
I.Stepanoviča-Monkēviča