03.12.2022.

Janvāris

Drukāt

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgie

04.01.2021 

10.00- 13.00 

Latviešu valodas un literatūras valsts 47.olimpiādes  Jelgavas un Ozolnieku novadu  kārta 8.-9.klasei 

tiešsaistē 

I.Freimane 

04.01. - 16.02. 

Pēc izvēles 

Diagnosticējošais darbs 6.klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 

Novada skolas 

Skolas direktors 

04.01. - 17.02. 

Pēc izvēles 

Diagnosticējošais darbs 3.klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 

Novada skolas 

Skolas direktors 

15.01.2021 

10.00-  

13.00 

Fizikas valsts 71.olimpiādes Jelgavas un Ozolnieku novadu kārta 9.-12.klasei 

tiešsaistē 

I.Freimane 

18.01.2021. 14.00 Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības sanāksme - ZOOM platformā DARBA KĀRTĪBA tiešsaiste D.Zevaliča, V.Eiklone

18.01.2021 

10.00- 13.00 

Latviešu valodas un literatūras valsts 47.olimpiādes  Jelgavas un Ozolnieku novadu  kārta 11.-12.klasei 

 tiešsaistē  

I.Freimane 

18.01.2021. 

14.00 - 16.00 

Dizaina un tehnoloģiju MA seminārs “Domu apmaiņa par jaunās programmas apguvi un paveikto 1.pusgadā  4. un 7.klasēs” DARBA KĀRTĪBA

ZOOM platformā

D. Supe 

S. Tauriņa 

V. Eiklone 

19.01.2021. 10.00 Sporta skolotāju metodiskās apvienības seminārs.DARBA KĀRTĪBA Tiešsaistē E. Čakša, V. Eiklone.

01.2021 

10.00 - 13.00 

Supervīzija izglītības psihologiem 

 

Tiks precizēts 

I.Brakmane 

 

26.01.2021 

10.00-13.00 

Ekonomikas valsts 22.olimpiādes Jelgavas un Ozolnieku novadu kārta 10.-12.klasei 

 tiešsaistē 

I.Freimane 

22.01.2021. 

 

Matemātikas olimpiādes 9.-12.klasei izmēģinājums 

tiešsaistē 

I.Freimane 

UZMANĪBU!

27.01. -31.01. 

22.02-26.02

Pēc izvēles 

Novada pārbaudes darbs lasītprasmē 2.kl. 

Novada skolas 

S. Rozenberga 

Skolu pedagogi 

Tiks precizēts 

10.00- 13.00 

Vizuālās mākslas konkursa “Radi rotājot “ Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu tērpu kolekciju, radošo darbnīcu un vides objektu  skate 

Nākotnes kultūras nams 

I.Freimane 

D.Jakušonoka 

29.01.2021 

9.00-14.00 

Matemātikas valsts 71.olimpiādes Jelgavas un Ozolnieku novadu kārta 9.-12.klasei 

tiešsaistē 

I.Freimane