07.12.2022.

Maijs

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie

11.05. 

10.00 

Centralizētais eksāmens angļu valodā (rakstu daļa, mutvārdu daļa) 12.klasei 

Novada skolas 

Skolu direktori 

 

12.05. 

9.00 

Centralizētais eksāmens angļu valodā (mutvārdu daļa) 12.klasei 

 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 

I.Sērmūksle 

13.05. 

9.00 

 

Centralizētais eksāmens angļu valodā (mutvārdu daļa) 12.klasei 

 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 

 

I.Sērmūksle 

 

13.05. 

10.00 

Centralizētais eksāmens krievu valodā (rakstu daļa, mutvārdu daļa) 12.klasei 

 

Novada skolas 

 

Skolu direktori 

 

14.05. 

9.00 

Centralizētais eksāmens krievu valodā (mutvārdu daļa) 12.klasei 

 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 

 

I.Sērmūksle 

 

18.05. 

10.00 

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klasei 

Novada skolas 

 

Skolu direktori 

 

21.05. 

10.00 

Centralizētais eksāmens matemātikā 12.klasei 

Novada skolas 

 

Skolu direktori 

 

24.05. 

10.00 

Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 12.klasei 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 

I.Sērmūksle 

 

26.05. 

10.00 

 

Centralizētais eksāmens ķīmijā 12.klasei 

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 

I.Vilkārse 

 

28.05. 

10.00 

Centralizētais eksāmens fizikā 12.klasei 

Jelgavas Valsts ģimnāzija 

 

I.Bandeniece 

 

31.05. 

15.00 

Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskā komisija 

 

JND, 5.stāva sēžu zāle 

E.Fišere 

L.Geidāne