03.12.2022.

Marts

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie

Pārcelts uz maiju vai jūniju 

Tiks precizēts 

Latviešu valodas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs novadā 

Tiks precizēta 

D.Zevaliča 

V.Eiklone 

03.03.2021.

1., 2. vai 3.mācību stunda Diagnosticējošais darbs 3.klasei latviešu valodā (rakstu daļa) 

Novada skolas

Skolu direktori 
03.2021. Tiks precizēts 

Supervīzija izglītības psihologiem

Tiks precizēta  I.Brakmane 

04.03.2021. 

1., 2. vai 3.mācībustunda 

Diagnosticējošais darbs 6.klasei dabaszinībās 

Novada skolas 

 

Skolu direktori 

 

09.03.2021. 1., 2. vai 3.mācībustunda Diagnosticējošais darbs 3.klasei matemātikā  Novada skolas Skolu direktori
11.03. 2021.  14.00 

Diskusija klases audzinātājiem “Grūtības un labās prakses piemēri skolas un vecāku sadarbībā krīzes apstākļos” (diskusiju vada Ilze Brakmane un Ilona Stepanoviča  - Monkēviča) 

PASĀKUMA PLĀNS

Tiešsaistē

S.Saleniece 

V.Eiklone 

15.03.2021.

10.00 - 12.30

Profesionālās pilnveides kursi (2.daļa) "Audzināšana - personas pamatvērtību izkopšanas process",lektore Mg.sc.ing., pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” vadītāja, Siguldas valsts ģimnāzijas  direktora vietniece Inese Zlaugotne

Programma

Tiešsaistē 

S. Saleniece, V.Eiklone

16.03.2021. 

11.00 

Angļu valodas MA sanāksme par angļu valodas konkursu 6.klasei DARBA KĀRTĪBA

Tiešsaistē 

I.Grigaļēviča 
17.03.2021. 10.30 - 14.00 Praktiskais vebinārs izglītības iestāžu atbalsta speciālistiem "Kā atrast resursu sevī, kad vairs nav spēka" (tiešsaistē), vada Tatjana Vidavska Tiešsaiste I.Brakmane
24.03.2021. 14.30 Direktoru vietnieku izglītības jomā sanāksme failiem.lv V.Eiklone

25.03.2021. 

12.00

Erudīcijas konkurss 7.-9. klašu skolēniem dabaszinātnēs 

NOLIKUMS

Tiešsaistē 

I.Erliha 

A.Švītiņa

25.03.2021. 14.00-17.00 Supervīzija izglītības iestāžu vadītājiem Tiešsaistē  I.Brakmane
26.03.2021. 10.00-13.00 Supervīzija izglītības psihologiem   I.Brakmane
29.03.2021. 14.30-15.30 Inženierzinību skolotāju metodiskās apvienības sanāksme PASĀKUMA PLĀNS ZOOM platformā D. Supe, V. Eiklone
29.03.2021. 15.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskā komisija JND, 5.stāva sēžu zāle, klātiene E.Fišere
L.Geidāne

Pārcelts uz maiju vai jūniju 

10.00 - 13.00 

Meistarklase “Pērļu izšuvums ādā” 

Jaunrades nams “Junda” 

S. Tauriņa