07.12.2022.

Novembris

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie

02.11.21. 

13.00-15.00 

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, metodiķu un atbildīgo par pirmsskolas darbu skolā seminārs 

Tiešsaiste

 

L.Geidāne 

V.Saviča 

 

02.11.2021. 

13.00 - 16.00 

Kursi/seminārs “Mācību darba diferenciācija vēstures un sociālo zinību stundās .” Kursu vadītāja Annija Bergmane (Salaspils 1.vidusskola)  PLĀNS/PIETEIKŠANĀS

Tiešsaistē 

I.Eidaka, 

V.Eiklone 

03.11.21. 

10.00-13.00 

Angļu valodas 51.valsts olimpiādes 2.posms 10.-12.kl. 

Tiešsaistē no mājām 

I.Freimane 

05.11.2022. 

13.00  

Seminārs klases audzinātājiem “Karjeras ceļš mācību saturā “ (D.Vīpule - Kuļika) PIETEIKŠANĀS

Tiešsaistē 

S.Saleniece, 

V.Eiklone 

09.11.2021. 

14.00 

Angļu valodas skolotāju seminārs DARBA KĀRTĪBA

Tiešsaistē 

I.GrigaļevičaV.Eiklone 

11.2021. 

14.00 - 16.00 

 

Dizaina un tehnoloģiju jomas skolotāju seminārs. Temata plānošana “Kā izgatavo izstrādājumus no kompozītmateriāliem?” 

Tiks precizēta 

D.Supe 

I.Aleksīna 

24.11.2021. 15.00 Direktoru vietnieku izglītības jomā seminārs Tiešsaiste V.Eiklone
24.11.2021. 15.00 – 16.30

Jelgavas novada direktoru vietnieku izglītības jomā seminārs

DARBA KĀRTĪBA

 

Tiešsaiste V.Eiklone

25.11. 2021.

10.00-12.30 

Bioloģijas valsts 44.olimpiādes 2.posms 9.-12.kl. 

Tiks precizēta 

 

I.Freimane