07.12.2022.

Oktobris

Drukāt
Darums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie

05.10.21.

13.00-15.00

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju,  metodiķu un atbildīgo par pirmsskolas darbu skolā seminārs

JND lielā zāle

L.Geidāne

V.Saviča

.06.10.2021. 15.00-16.30 Seminārs izglītības iestāžu atbalsta speciālistiem un klašu audzinātājiem “Par interneta un mobilo telefonu atkarību pusaudžu vecumposmā” Pasta ielā 37, JND 1.stāva Lielā zālē I.Brakmane

06.10.2022.

13.00 - 15.30

Reģionālās tiešsaistes tikšanās ‘’Ceļā ar pašpārvaldi” Zemgales reģionā

Tiešsaistē ZOOM platformā

Klašu audzinātāju MK vadītāji skolās

14.10. 2021. 15.00 Krievu valodas skolotāju metodiskās apvienības seminārs DARBA KĀRTĪBA Tiešsaistē

O.Rožko, V.Eiklone

14.10.2021. 17.30 Vebinārs - radošu ideju darbnīca Vitamīns ES, Sākumskolas pedagogiem PIETEIKŠANĀS    

15.10.21.

14.00-17.00

Supervīzija tautas deju kolektīvu vadītājiem

Tiešsaistē, Zoom platformā

I.Freimane

19.10.2021. 10.00 Sākumskolas MJ skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs DARBA KĀRTĪBA Tiešsaistē S.Rozenberga, V.Eiklone

20.10.2021.

10.00 - 13.00

Kultūras izpratnes  un pašizpausmes MJ skolotāju seminārs “ Caurviju prasmes kultūras un mākslas priekšmetos” DARBA KĀRTĪBA

 

Tiešaiste

A.Kurga,

R.Bergmane,

21.10.2021.

10.00

Dizaina un tehnoloģiju jomas skolotāju seminārs PLĀNS/PIETEIKŠANĀS

Jaunrades nams “Junda” Jelgavā

D.Supe, I.Aleksīna, S.Tauriņa

21.10.2021.

10.00

Matemātikas mācību jomas skolotāju seminārs «Informācijas tehnoloģijas izmantošana izglītības procesā.» PASĀKUMA PLĀNS

 

Tiešsaistē

L.Ragele,

V.Eiklone

25.10.2021.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Tiešsaistē

I.Brakmane

27.10.2021. 10.00-12.00 Kultūras izpratnes un pašizpausme mākslu mācību jomas pedagogu seminārs par tiešsaistes rīkiem attālināto mācību laikā PLĀNS UN PIETEIKŠANĀS Tiešsaiste R.Bergmane, A.Kurga
29.10.2021. 15.00 Pedagoģiski medicīniskā komisija Tiešsaistē I.Brakmane