03.12.2022.

Septembris

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
10.09.2021. 10.00-12.00 Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme JND Lielā zāle G.Avotiņa
16.09.2021.    Skolēnu kora “Asni”un JDK “Tracis” filmēšana līdzdalībai LTV projektā jauniešu deju un dziesmu spēle LAI TOP SVĒTKI!  Vircava, Eleja A.Silgaile, I.Lejava -Majore 
18.09.2021.   Ozolnieku vidusskolas folkloras kopas “Knipati”, Aizupes pamatskolas TDK “Stariņi”, Ozolnieku mūzikas skolas džeza orķestra un Jelgavas novada un pilsētas jauniešu bigbenda līdzdalība pasākumā Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises #dziediundejo2021 
ATKLĀŠANAS DIENA LTV 
Jelgava Kolektīvu vadītāji
18.09.2021.   Svētes pamatskolas dramatiskā pulciņa līdzdalība pasākumā Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises #dziediundejo2021 
ATKLĀŠANAS DIENA LTV
Rīga, Brīvdabas muzejs N.Ķikute
20.09.2021.  11.00-14.30  Latvijas ekoskolu apbalvošanas pasākums  Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka I.Freimane 
24.09.2021. 11.30 (izbraukšana no Jelgavas novada domes)

Mācību jomu koordinatoru, metodisko apvienību vadītāju un direktoru vietnieku izglītības jomā seminārs.

Darba kārtība un pieteikšanās

Zaļenieku KAV V.Eiklone
30.09.2021. 15.30 Seminārs sākumskolas 1.un 2.klašu skolotājiem par ierakstiem e-klasē un liecību noformēšanu. Pieteikties santaroz@inbox.lv  līdz 27.09.  Tiešsaistē S.Rozenberga, V.Eiklone

30.09.2021.

14.00 Jelgavas novada izglītības iestāžu pedagogu apbalvošanas pasākums Līvbērzes kultūras nams I.Freimane