09.12.2022.

Aprīlis

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
01.04.2022. 9.00-14.00 Matemātikas  olimpiādes 2.posms 5.-8.kl. Staļģenes vidusskola I.Freimane, LRagele
05.04.2022. 13.00-15.00 Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, metodiķiem un atbildīgajiem par pirmsskolas darbu skolās NENOTIKS Tiešsaistē L.Geidāne, R.Greiškalne, V.Saviča
07.04.2022. 13.30-15.00 Seminārs pirmsskolas skolotājiem un metodiķiem Tiešsaistē R.Greiškalne
12.04.2022. 10.00-14.00. Kora "Asni" mēģinājums Vircavas tautas namā A.Silgaile
12.04.2022. 10.00
4.klašu matemātikas olimpiādes Zemgales reģiona kārta
Ozolnieku vidusskola S.Rozenfelde , I.Freimane
14.04.2022. 10.00-11.00 Konkurss 8.klašu skolēniem “Enjoy!”  NOLIKUMS
Tiešsaistē novada skolās “Google Forms” platformā 

I.Grigaļeviča, 

V.Eiklone 

20.04.2022. 10.00 Jelgavas novada vizuālās mākslas konkurss (2., 5., 8.kl., vidusskola) - vizuālās mākslas plenērs dabā ,,Bramberģes muiža un parks” NOLIKUMS Bramberģes muižas parks A.Kurga, V.Eiklone
21.04.2022. 9.50/ 12.15/ 15.00 Mācību jomas "Valodas" latviešu valodas skolotāju seminārs - stundu vērošana DARBA KĀRTĪBA Tiešsaistē D.Zevaliča, V.Dižpētere
21.04.2022. 13.30-15.00 Seminārs pirmsskolas skolotājiem un metodiķiem Tiešsaistē R.Greiškalne
21.04.2022. 15.00-18.00 Pedagoģiski medicīniskā komisija Stadiona iela 10, Ozolnieki I.Brakmane
25.04.2022. 15.00-18.00 Pedagoģiski medicīniskā komisija Pasta iela 37,  5.stāva sēžu zālē I.Brakmane
25.04.- 29.04.2022.  

Jelgavas novada pārbaudes darbs latviešu valodā 5.klasei

PĀRABAUDES DARBA PROGRAMMA

Jelgavas novada skolas D.Zevaliča, V. Eiklone
30.04.2022. 12.00 Sporta deju skate "Vilces pavasaris" NOLIKUMS Vilces tautas nams M.Kozule, I.Freimane
04.2022.   Kursi pirmsskolas pedagogiem "Iekļaujošas izglītības nodrošināšana, īstenojot kompetenču pieeju pirmsskolas izglītības mācību saturā" (24h) Tiešsaistē L.Geidāne