09.12.2022.

Janvāris

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
04.01.2022. 14.00- 16.00  Dizaina un tehnoloģiju mācību jomas seminārs (praktiskās nodarbības) Ozolnieku vidusskola D.Supe. I.Aleksīna 

04.01.2022. 

10.00 

Seminārs “Rīcības un atbalsta plāns darbā ar izglītojamo disciplīnas pārkāpumu, neattaisnotu kavējumu un nepietiekamu vērtējumu gadījumos” 

Tiešsaistē 

I.Brakmane, I.Stepanoviča - Monkēviča 

06.01.2022 

10.00-13.00  

Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiādes 2.posms 8.-9.kl. 

Pārcelts uz februāri

I.Freimane 

13.01.2022. 

10.00-13.00 

5.un 6.klašu skolēnu erudītu konkurss “Augšana”.  

Tiešsaistē 

I.Freimane 

14.01.2022 

10.00-13.00 

Fizikas valsts 72.olimpiādes 2.posms 9.-12.kl. 

Tiks precizēta 

I.Freimane 

17.01.2022 

10.00-13.00 

Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 2. posms 11.-12.kl. 

Pārcelts uz februāri

I.Freimane 

19.01.2022. 15.00 Ievadseminārs projektā “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā" Zoom L.Šantare

21.01.2022 

9.00-14.00 

Matemātikas valsts 72.olimpiādes 2.posms 9.-12.kl. 

Izglītības iestādes

I.Freimane 

L.Ragele 

25.01.2022 

10.00-13.00 

Ekonomikas valsts 23.olimpiādes 2.posms 10.-12.kl. 

Tiešsaistē izglītības iestādēs

I.Freimane 

25.01.2022.

 

Pārcelts uz 29. martu

10.00-15.00 Seminārs/praktikums “Reproduktīvā veselība" jaunatnes lietu koordinatoriem, jauniešu centru vadītājiem un izglītības iestāžu atbalsta speciālistiem JNP Lielā zāle I.Brakmane
26.01.2022. 15.00

Programmas “Latvijas skolas soma” izglītības iestāžu koordinatoru sanāksme

 

Tiešsaistē, Microsoft Teams platformā I.Freimane
27.01.2022. 14:00 Seminārs klašu audzinātājiem un pirmskolas metodiķiem "Veiksmīgas sadarbības priekšnoteikumi un produktīva dialoga veidošana ar vecākiem" DARBA KĀRTĪBA Tiešsaiste S.Saleniece, I.Stepanoviča - Monkēviča 
31.01.2022. 15.00 Latviešu valodas skolotāju seminārs par jaunās mācīšanas pieeju, metodēm un darba organizāciju.  DARBA KĀRTĪBA  

D.Zevaliča, 

V.Eiklone 

31.01.2022. 

15.00-18.00 

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija 

JND, 5.stāva sēžu zāle 

I.Brakmane