09.12.2022.

Maijs

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
18.05.2022. 9.00 - 13.30 Jelgavas novada skolēnu interešu izglītības mūzikas kolektīvu pasākums ”Sanākam, sadziedam... ” NOLIKUMS Vilces t/n un Vilces muižas parkā R.Bergmane, I.Freimane
26.05.2022. 14.00

Jelgavas novada  skolēnu - mācību priekšmetu olimpiāžu un profesionālo konkursu laureātu, viņu vecāku un pedagogu godināšanas pasākums

Vieta tiks precizēta I.Freimane
26.05.2022. 15.00-18.00 Pedagoģiski medicīniskā komisija Stadiona iela 10, Ozolnieki I.Brakmane
30.05.2022. 15.00-18.00 Pedagoģiski medicīniskā komisija Pasta iela 37,  5.stāva sēžu zālē I.Brakmane