09.12.2022.

Novembris

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
01.11.2022. 13.00-15.00 

Seminārs pirmsskolas skolotājiem un metodiķiem 

Lekcija: "Vērtēšanas efektīva dokumentēšana. Vērtēšanā iegūto datu izmantošana turpmākai plānošanai un darba organizēšanai." 

-Pieredze Erasmus+ projektā “Praktisks atbalsts skolotājiem un vecākiem bērnu vārdu krājuma paplašināšanā” 

 

Tiešsaistē  R.Greiškalne 
04.11.2022. 9.00 no JND  Meistarklase mūzikas skolotājiem "Ritmikas nozīme muzikāli atraisīta bērna un jaunieša izaugsmē"  Talsi  S.Grasmane 
04.11.2022. 11.00 Stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa” Zemgales novada kārta NOLIKUMS Vilces t/n  G.Čodare
I.Freimane
03.11.2022. 10.00 - 13.00  Angļu valodas valsts 52.olimpiādes 2.posms 10.-12.kl.NORISES KĀRTĪBA Ozolnieku vidusskola ( pārraudzītā tiešsaistē) I.Freimane
03.11.2022. 14.00 "Pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālistu ieteikumi dokumentu sagatavošanā un atbalsta pasākumu ieviešanā" MS Teams vide I.Brakmane0
04.11.2022. 9.00 no JND Brauciens uz Interešu izglītības iestādi "Dziesmu skola" Talsos,
kur notiks Meistarklase "Ritmikas nozīme muzikāli atraisīta bērna un jaunieša izaugsmē"
Talsi S.Grasmane
14.11.2022. 16.00

Latviešu valodas un literatūras skolotāju sanāksme 

Tiešsaistē  E.Kuķalka
15.11.2022. 13.30-15.00

Seminārs pirmsskolas skolotājiem un metodiķiem Oficiālie informācijas kanāli: E-klase un Eliis 

*vērtējumu atspoguļošana 

*iestādes darba organizēšana, darbs ar vecākiem caur oficiālajiem informācijas kanāliem

Tiešsaistē L.Geidāne
15.11.2022. 8.30 no JND Angļu valodas MJ skolotāju seminārs DARBA KĀRTĪBA Kalnciema vsk. G.Tolēna
22.11.2022. 15.00

Seminārs klašu audzinātājiem un pirmskolas metodiķiem.  Agrīnie “signāli” vardarbības risku identificēšanai. DARBA KĀRTĪBA

 

JND 

I.Eihentāle,  

A.Bite

23.11.2022. 15.30 Sākumskolas skolotāju sanāksme TIEŠSAISTES PIEKĻUVE Tiešsaistē S.Rozenberga
23.11.2022. 15.00 Tehnoloģiju jomas skolotāju nodarbība DARBA KĀRTĪBA Svētes pamatskolas datorklasē D.Supe
23.11.2022. 9.30 no JND Krievu valodas skolotāju seminārs un praktiskās nodarbības DARBA KĀRTĪBA Ozolnieku vsk. O.Rožko
24.11.2022. 13.00-18.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskā komisija Stadiona iela 10, Ozolnieki I.Brakmane
24.11.2022. Izbraukšana no JND 8.30 Pieredzes apmaiņas seminārs mūzikas skolotājiem Kalnciema pagasta pamatskola S.Grasmane
25.11.2022. 10.00-14.00 Pilsoniskās un sociālās jomas skolotāju seminārs un meistarklase. DARBA KĀRTĪBA

Jelgavas Dome 

Biznesa inkubators 5.stāvs

I.Eidaka
28.11.2022. 13.00-18.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskā komisija Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē I.Brakmane
30.11.2022. 10.00-12.30 Bioloģijas valsts 45.olimpiādes 2.posms 9.-12.kl. NORISES KĀRTĪBA Ozolnieku vidusskola (pārraudzītā tiešsaistē) I.Freimane
30.11.2022. 12.00-16.00 Okupācijas muzeja rīkotie kursi vēstures skolotājiem; Pieteikties https://ej.uz/LOM3011. DARBA KĀRTĪBA Jelgavas Spīdolas ģimnāzija  I.Eidaka