09.12.2022.

Oktobris

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
4.10.2022. 14.00-16.00 Izglītības iestāžu sociālo pedagogu sanāksme JND 5. stāva zāle I.Brakmane
4.10.2022. 13.00 Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, metodiķiem un atbildīgajiem par pirmsskolas darbu skolās MS.Teams R.Greiškalne
7.10.2022. 9.00 no JND Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības (LMSA) konference "Komunikācija matemātikas mācību procesā" Rīgas 25. vidusskola;  Rušonu iela 6, Rīga Sigita Krauze, Lidija Lūkina
12.10.2022. 15.00-16.30 Jelgavas novada skolēnu deju  kolektīvu vadītāju sanāksme JND 5. stāva zāle I.Freimane un M.Bratkus
14.10.2022. 10.00-16.00 Jelgavas novada izglītības iestāžu 7.klašu sporta spēles
Jelgavas novada izglītības iestāžu 7.klašu sporta spēles
Vilces pag. Zaķu pļavā
 
26.10.2022. 9:40 izbraukšana no Jelgavas novada domes Sākumskolas MA seminārs "IT izmantošana sākumskolas klasēs." Pieteikšanās: līdz 24.10.2022. uz e-pastu santaroz@inbox.lv DARBA KĀRTĪBA Bauskas valsts ģimnāzija S.Rozenberga, S.Nākmane
26.10.2022. 10.00-17.00

Apmācība Jelgavas novada Sociālo zinību skolotājiem „ Metodiskie paņēmieni (pieeja) darbā ar talantīgajiem skolēniem sociālā un pilsoniskā jomā, apgūstot ekonomikas jautājumus sadarbības, līdzdalības un pašiniciatīvas sekmēšanai”. Vadīs - Inta Jorniņa un Margita Jirgenssone 

Pieteikties līdz 23.10.2022. eidakairisa@inbox.lv norādot vārdu uzvārdu, skolu, telefonu 

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija Irisa Eidaka
26.10.2022. 10.00 Tehnoloģiju jomas skolotājiem nodarbību DARBA KĀRTĪBA Svētes pamatskolas datorklasē D.Supe
26.10.2022. 9.30 Sanāksme direktoru vietniekiem izglītības jomā par valsts pārbaudes darbiem 2022./23.m.g Tiešsaistē failiem.lv un JND 5.stāva sanāksmju telpa V.Eiklone
27.10.2022. 13.00-18.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskā komisija Stadiona iela 10, Ozolnieki I.Brakmane

28.10.2022.

Pārcelts uz 4.11

9.00 no JND Brauciens uz Interešu izglītības iestādi "Dziesmu skola" Talsos,
kur notiks Meistarklase "Ritmikas nozīme muzikāli atraisīta bērna un jaunieša izaugsmē"
Talsi S.Grasmane
31.10.2022. 13.00-18.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskā komisija Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē I.Brakmane