03.02.2023.

Aprīlis

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
24.04.2023.  15.00-18.00 Pedagoģiski medicīniskā komisija Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē I.Brakmane
27.04.2023.  15.00-18.00 Pedagoģiski medicīniskā komisija Stadiona iela 10, Ozolnieki I.Brakmane