03.02.2023.

Janvāris

Drukāt

 

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgie

03.01.2023.

Pārcelts uz 7.februāri 

9.30 

Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, metodiķiem, atbildīgajiem par pirmsskolas darbu skolās un atbalsta speciālistiem. Iepazīšanās ar iekļaujošas izglītības īstenošanu izglītības iestādē. 

Ānes PII “Saulīte” 

I.Brakmane 

04.01.2023. 

Tiks precizēts 

Vizuālās mākslas izbraukuma seminārs - meistarklase. 

Svētes pamatskola 

A.Kurga 

05.01.2023. 9.00-14.45 Apmācības Green - STEAM projekta dalībniekiem "Kas ir STEAM?" DARBA KĀRTĪBA Jelgavas novada domes Lielā zāle A.Dobrovoļskis, V.Eiklone, R.Greiškalne

5.01. 2023. 

10.00

Labās prakses piemēru popularizēšana sākumskolā NOLIKUMS

JND 5. stāva Sanāksmju telpā 

S.Rozenberga 

11.01.2023. 

Tiks precizēts

Karjeras attīstības atbalsta seminārs pedagogiem karjeras konsultantiem un karjeras atbalstā iesaistītiem speciālistiem par metodes “Mērķu uzstādīšanas spēle” izmantošanu. 

Jelgavas vecpilsētas māja 

K.Ozolniece 

12.01.2023   

10.00- 13.00   

Ķīmijas valsts 64. olimpiādes 2. posms 9.-12.kl. KĀRTĪBA

Ozolnieku vidusskola, tiešsaistē 

I.Freimane 

12.01.2023  10.00-13.00  izbraukšana no JND 8.45  Seminārs pedagogiem, kultūras darbiniekiem un jaunatnes darbiniekiem “Laikmetīgā māksla - vēsture, virzieni, attīstība Latvijā” projekta “Kultūraugs”ietvaros  DARBA KĀRTĪBA Rīgas mākslas telpa. Kungu iela 3, Rīga  I.Freimane

16.01.2023. 

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss- izstāde “Ziemas brīnums” . Darbu iesūtīšana. NOLIKUMS

IP 402.kab. 

I.Freimane 

A.Kurga 

16.01.2023. 

9.00-14.00 

Erudītu konkursa uzvarētāju ekskursija Saeimas namā 

Izbraukšana no JND Pasta ielā 37 

I.Freimane 

17.01.2023. 

13.30-15.00 

Seminārs pirmsskolas skolotājiem un metodiķiem 

Tiešsaistē 

R.Greiškalne  

L.Geidāne 

18.01.2023. 9.45 izbraukšana no JND Angļu valodas MJ pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs.  DARBA KĀRTĪBA Aizupes pamatskola  G.Tolēna 

20.01.2023 

10.00- 13.00 

Fizikas valsts 73. olimpiādes 2. posms 9.-12.kl. PROGRAMMA, KĀRTĪBA

Ozolnieku vidusskola, tiešsaistē 

I.Freimane 

20.01.2023. 

Tiks precizēt 

ZPD prezentācija Jelgavas novadā 

JN 

K.Ozolniece 

23.01.2023 

10.00- 13.00 

Ekonomikas valsts 23. olimpiādes 2. posms 10.-12.kl. KĀRTĪBA

Ozolnieku vidusskola, tiešsaistē 

I.Freimane 

24.01.2023. 12.00-15.00 Pieredzes apmaiņas seminārs atbalsta speciālistiem par iekļaujošas izglītības īstenošanu  izglītības iestādē  Vicavas pamatskola I.Brakmane
25.01.2023  14.00- 17.00  Seminārs pedagogiem, kultūras darbiniekiem un jaunatnes darbiniekiem “Personiskās ilgtspējības modelis un tā aprobācija jauniešu auditorijai”    JND Lielā zāle  I.Freimane

26.01.2023. 

9.00 – 13.30 

Mūzikas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs. DARBA KĀRTĪBA

Līvbērzes pamatskola 

 S.Grasmane 

01.2023. 

Tiks precizēts 

Latviešu valodas un literatūras skolotāju seminārs - pieredzes apmaiņa. 

 Tiks precizēta 

 E.Kuķalka 

 01.2023. 

 Tiks precizēts 

 Tehnoloģiju jomas skolotāju seminārs 

 Jaunatnes Jaunrades nama “Junda” 

 D.Supe 

30.01.2023 14.30- 15.30  Tiešsaistes seminārs programmas “Latvijas skolas soma” koordinatoriem  Micosoft Teams platformā I.Freimane 

 30.01.2023 

Pieteikumu iesūtīšana līdz 17.01  

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”  NOLIKUMS

 Video  iesūtīšana līdz 30.01 

 Ansambļu vadītāji