03.02.2023.

Jūnijs

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
12.06.2023.  15.00-18.00  Pedagoģiski medicīniskā komisija Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē I.Brakmane
13.06.2023. 15.00-18.00  Pedagoģiski medicīniskā komisija Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē I.Brakmane
15.06.2023.  15.00-18.00  Pedagoģiski medicīniskā komisija Stadiona iela 10, Ozolnieki I.Brakmane