03.02.2023.

Marts

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie

03.2023.

 Tiks precizēts

Seminārs klašu audzinātājiem “Drošība internetā” un/ vai meistarklase 

“Mērķu izvirzīšana”

 

JND

 

 

 

 

 

 I.Eihentāle

07.03.2023

Tiks precizēts

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2023” reģiona kārta

Tukumā

I.Freimane

07.03.2023

14.00 - 16.00

Sociālo pedagogu intervīzija

Pasta iela 37, Jelgava

I.Brakmane

09.03.2023

10.00- 12.00

Jelgavas novada sākumskolas latviešu valodas olimpiāde 2.-4.kl.

Ozolnieku vidusskola

 

S.Rozenberga

I.Freimane

10.03.2023

9.00 - 14.00

5.-8. klašu skolēnu matemātikas olimpiādes 2. posms

Ozolnieku vidusskola

 

I.Freimane

S.Krauze

 

10.03.2023

 

Tiks precizēts

Folkloras konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija 2023”  reģiona kārta

Vilces t/n

G.Čodare

I.Freimane

10.03.2023.

 

9.00 – 14.00

 

Matemātikas skolotāju seminārs “IKT izmantošana mācību stundās”

Ozolnieku vidusskola

S.Krauze

14.03.2023.

10.00

Centralizētais eksāmens Angļu valoda (rakstos, mutvārdos)

Zaļenieku KAV( 4.kurss)

Izglītības iestādes vadītājs

14.03.2023

10.00-15.00

Personīgās pašizaugsmes treniņš atbalsta speciālistiem

“Kā attīstīt ieradumu būt laimīgam”

Lielplatones muiža

I.Brakmane

15.03.23

Tiks precizēt

Pieredzes apmaiņa par sadarbību ar citu priekšmetu  skolotājiem

 

Jelgavas novada dome

 

I.Eidaka

 

16.03.2023.

10.00

Centralizētais eksāmens Krievu valoda (4.kursa audzēkņiem)

Zaļenieku KAV

Izglītības iestādes vadītājs

16.03.2023.

10.00

Caurviju prasmes kultūras un pašizpausme  mākslā mācību priekšmetos

 

Zoom platformā

 

 S.Grasmane,

A. Kurga

 

20.03.2023

Darbu iesūtīšana

Vizuālās mākslas konkursa “Latvijas dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” darbu iesniegšana

IP, 402.kab.

I.Freimane

A.Kurga

 

21.03.2023.

10.00

Centralizētais eksāmens Latviešu valoda 4.kursa audzēkņiem

Zaļenieku KAV

 

Izglītības iestādes vadītājs

23.03.2023.

9.00 no JND

Krievu valodas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs

Zemgales vidusskola, Tukuma novads

 

24.03.2023.

10.00

Centralizētais eksāmens Matemātika 4.kursa audzēkņiem

Zaļenieku KAV

Izglītības iestāžu vadītāji

24.03.2023

Darbu iesūtīšana līdz 23.03

Jelgavas novada skolēnu skatuves runas konkurss  

Video formātā

I.Freimane

27.03.2023. 15.00-18.00 Pedagoģiski medicīniskā komisija Pasta iela 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zālē I.Brakmane

29.03.2023

9.30 - 14.30

Jelgavas novada skolēnu teātru iestudējumu parāde

Tiks precizēts

I.Freimane

30.03.2023. 15.00-18.00 Pedagoģiski medicīniskā komisija Stadiona iela 10, Ozolnieki I.Brakmane

31.03.2023

10.00

Vizuālās mākslas konkursu laureātu apbalvošanas  pasākums

JND lielā zāle

I.Freimane

 Marta brīvlaikā

 Tiks precizēts

 Sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs.

Ozolnieku vidusskola

 S.Rozenberga

 Marta brīvlaikā

Tiks precizēts

 Seminārs datorikas skolotājiem

 Ozolnieku vidusskola

D.Supe

I.Jansone

 03.2023.

 Tiks precizēts

Konkurss sadarbība angļu valoda un datorika “Mūsdienīgas, atraktīvas savas skolas reklāma” 8.klasēs NOLIKUMS

 Tiešsaistē

 D.Supe

G.Tolēna