Metodiskie materiāli

Pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbu izvērtējuma veidlapa

Diagnosticējošā pārbaudes darba izvērtējuma veidlapa

Izglītības dokumentācija:

Metodiskās apvienības darba plāns


Metodiskās apvienības sanāksmes protokols

Metodiskā apvienība

      Metodiskie materiāli

Sākumskola
 
Pirmsskola
 
Bibliotekāri
 
 
Atbalsta personāls
 
 
Latviešu valoda
 
Angļu valoda
 
Krievu valoda
 
Dabaszinības, ķīmija, bioloģija
 
Ģeogrāfija
 
 
Informātika
 
 
Matemātika
 
Sociālās zinības
 
 
Mājturība un tehnoloģijas (ar izvēli tekstiltehnoloģijās)
 
 
Mājturība un tehnoloģijas (ar izvēli koka un metāla tehnoloģijās)
 
 
Vēsture un kulturoloģija
 
Sports
 
 
Vizuālā māksla
 
 
Mūzika