03.02.2023.

Projekta “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā” metodiskie materiāli

Drukāt

Projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185
Ieviešanas laiks: 14.09.2020.-13.12.2022.


Projekta mērķis: Izglītības iestāžu administrācijas, pedagogu, interešu izglītības skolotāju, metodiķu un Izglītības pārvaldes speciālistu profesionālā pilnveide, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu izglītības saturu skolās, uzlabojot izglītības procesu vadību, dažādojot paņēmienus un rīkus, atbilstoši mūsdienu prasībām un tendencēm, tādā veidā palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un uzlabojot skolu nākotnes absolventu prasmes.