2021./2022. mācību gada, semestru un brīvlaiku sākuma un beigu laiki

Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku