29.11.2022.

Braukšanas maksas atvieglojumi

Drukāt

IESNIEGUMS (sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumi
Jelgavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem)


IESNIEGUMS (sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumi
profesionālā un vidējā izglītība)

Saistošie noteikumi Nr. 23 - Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Jelgavas novadā