Novada jaunieši īsteno otro sociālās iekļaušanas pasākumu

04.04.2012

Ar Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” programmas atbalstu š.g. aprīlī Jelgavas novada teritorijā tika īstenots jau otrais sociālās iekļaušanas pasākums, kura ietvaros Jelgavas novada jaunieši no dažādām organizācijām (JIK „Klikšķis”, biedrībām „S.E.J.A.”, „ideA”, Jelgavas novada jauniešu padome) tikās ar Latvijas SOS BCA Jelgavas jauniešu mājās jauniešiem. Pasākuma mērķis - veicināt sadarbību starp dažādu sociālo grupu jauniešiem.

Tikšanās notika Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā Bērnu un jauniešu centrā. Abas pasākumā iesaistītās jauniešu grupas prezentēja savu ikdienas darbu, atskatu uz paveikto – realizētiem projektiem un aktivitātēm un turpmākajiem plāniem. Tas deva jauniešiem nelielu ieskatu katras grupas idkienas dzīvē. Pasākumā tika izmantotas metodes kā prezentācija un diskusija.

Jaunieši iepazina citu vidi, iepazina sociālās atšķirības, guva iespēju izteikt savu personisko viedokli, paust savu nostāju, un plānot turpmākās sadarbības aktivitātes grupā.

Vasaras sezonā tiek plānota kopīga jauniešu iniciatīva – velo brauciens.

Pasākuma īstenošanu uzraudzīja jauniešu grupu atbalsta personas – Jelgavas novada jaunatnes lietu speciāliste Kristīne Kode un Latvijas SOS BCA Jelgavas jauniešu mājas pārstāve Inga Cirīte un Inārs Pirvics.