Valgundes pagasta Informācijas, kultūras un sporta centrs/ IKSC “Avoti”

17.03.2016
 • Kultūras darba vadītāja: Egija Šuneiko
 • Kontakti: 28612076
 • E-pasts:egija.suneiko@jelgavasnovads.lv
 • Adrese: Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017

Apmeklētāju pieņemšana:

Pirmdiena:       13.00 – 18.00

Otrdiena:         14.00 – 19.00

Ceturtdiena:      9.00 – 14.00

 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Valgundietis”
 • Senioru deju kolektīvs „Saulgrieži”
 • Amatierteātris "Atspulgs"    
 • Sieviešu vokālais ansamblis "Ilūzija"
 • Folkloras kopa „Nāburdzīte”
 • Tautas lietišķās mākslas studija "Valgunde"
 • Līnijdeju grupa „Relaxdance”
 • Bērnu mūsdienu deju kolektīvs  "Avotiņi"

Iestādes nolikums