Cenu pagasta Ānes kultūras nams

10.11.2021
  • Kultūras nama vadītājs: Raivis Zigmunds
  • Kontakti: 63048184, 26121516
  • E-pasts: raivis.zigmunds@jelgavasnovads.lv
  • Adrese:  Celtnieku iela 12b, Āne, Jelgavas novads, LV-3043

Apmeklētāju pieņemšana:

Pirmdiena:      

Otrdiena:       

Ceturtdiena:    

Kolektīvi:

  • Jauniešu teātra pulciņš Mārītes Zigmundes vadībā
  • Eiropas deju kolektīvs "Čaukstenes" Laumas Zeltiņas vadībā

Iestādes nolikums