03.12.2022.

Marts

Drukāt
Datums
Laiks
Pasākums
Vieta 
01.03.2016.
10:00-15:00
Kultūras darba vadītāju izbraukuma seminārs
Lielplatone
03.03.2016.
18:30-21:00
Koru kopmēģinājums
Jelgavas Valsts ģimnāzija
03.03.2016.
 
Sanāksme Tautas lietišķās mākslas studiju vadītājiem
Rīga, LNKC
09.03. un 11. 03.2016.
10:00
Bērnu TDK sadancis
Līvbērzes k/n Ānes k/n
18.03.2016.
15:00
Deju izloze deju skatei
Jelgavas novada dome
19.03.-20.03.2016.
 
Zemgales reģiona Amatierteātru Gada izrādes skate 
Bauska
21.03.2016.
18:30
Koru kopmēģinājums, dziesmu izloze koru skatei
Jelgavas Valsts ģimnāzija
23.03.2016.
10:00
Bērnu VA dalība koncertā (Izglītības Pārvalde)
Ozolnieku TN