07.12.2022.

Dzīvokļu, namu un garāžu apsaimniekošanas biedrības

Drukāt
Nosaukums  Kontaktinformācija Darbības mērķis
"Kalnciems, Jaunības 2" Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciems, Jaunības iela 2-53
Sandijs Ikaunieks
+371 63048516
Nodrošināt tās pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodoto dzīvojamā nama Nr. 2, kas atrodas Jaunības ielā, Kalnciemā, Jelgavas rajonā, pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmienāt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un iepriekšminētā dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu.
"Ligada 72" Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Dārza iela 16-11 
Edmunds Beļajevskovs
+371 26577882
Nodrošināt biedrības apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
"Vide un Cilvēks" Jelgavas nov., Svētes pag., Svēte, Lielsvētes iela 16-13
Evita Matule
+371 26235402
1. Nodrošināt kvalitatīvu nekustamo īpašumu, tai skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piegulošo teritoriju apsaimniekošanu, labiekārtošanu, tehniskā stāvokļa uzlabošanu un komunālo pakalpojumu izmaksu samazināšanu; 2. Veicināt lauku attīstību un aktivizēt lauku iedzīvotāju sabiedrisko darbību; 3. Veicināt tīras un sakārtotas apkārtējās vides veidošanos, iesaistot iedzīvotājus un dažādas organizācijas savās aktivitātēs.
"Austrumu iela 15" Jelgavas nov., Vilces pag., Vilce, Austrumu iela 15-3
Jolanta Andrejeva
+371 29184239
Nodrošināt biedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
"Milleri-5" Jelgavas nov., Zaļenieku pag., Zaļenieki, "Milleri 5"-4
Milda Vera Vītola
+371 29438882
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas "Milleri-5" koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju atbilstoši sekojošiem uzdevumiem.
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Parka 7" Jelgavas nov., Svētes pag., Svēte, Parka iela 7-14
Aleksandrs Naumenko
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka 7, Svētes pagasta, Jelgavas novadā apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesa organizēšana, realizācija un kontrolēšana. Biedru tiesību un likumisko interešu aizsardzība.
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Jaunpakuļi 3/4" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Dzirnieki, "Jaunpakuļi 3/4"-34
Aleksandrs Petrovs
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, Jaunpakuļi 3/4 pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu, tehnisko kominikāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas terotorijas uzturēšanu atbilstošā kārtībā, kā arī nodrošināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar mājas un tās koplietošanas telpu uzturēšanu, izmatošanu un apsaimniekošanu.
"Milleri-16" Jelgavas nov., Zaļenieku pag., Zaļenieki, "Milleri 16"-27
Juris Razživins
Nodrošināt daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; apmierināt dzīvojamās mājas īpašnieku vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļa īpašumu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
"Upe pluss" Jelgavas nov., Lielplatones pag., "Ceplis"-1
Ilze Vēvere
Jelgavas novada Lielplatones pagasta dzīvojamo māju  "Mazplatone" un "Ceplis" apsaimniekošana.
"Sidrabītes" Jelgavas nov., Lielplatones pag., Tīsi, "Sidrabītes"-1
Gundega Trahimoviča
1.Jelgavas novada Lielplatones pagasta daudzdzīvokļu mājas "Sidrabītes" apsaimniekošana; 2.Mājas teritorijas labiekārtošana.
"Sidrabieši 77" Jelgavas nov., Lielplatones pag., Sidrabe, "Sidrabe 2"-5
Skaidrīte Švetere
Daudzdzīvokļu mājas "Sidrabe 2" apsaimniekošana. Teritorijas labiekārtošana, uzturēšana.
"Atmodas 87" Jelgavas nov., Lielplatones pag., Tīsi, "Atmodas"-8
Ludmila Zute
1.Daudzdzīvokļu mājas Atmodas apsaimniekošana; 2.Teritorijas labiekārtošana, uzturēšana.
"Trešais nams" Jelgavas nov., Lielplatones pag., Sidrabe, "Sidrabe 3"-2
Guna Kuļika
1.Daudzdzīvokļu mājas "Sidrabe 3" apsaimniekošana. 2.Teritorijas labiekārtošana, uzturēšana.
"LIELPLATONE 28" Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, "Centrs 28"-8
Sandra Pizāne
Daudzdzīvokļu mājas Centrs-28 apsaimniekošana.
"Teikas 2011" Jelgavas nov., Platones pag., Platone, "Teikas"-15
Velga Roziņa
Nodrošināt daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu un kopīpašuma daļu pienācīgu apsaimniekošanu, tādejādi apmierinot biedrības biedru saimnieciskās un sadzīves vajadzības.
"DĀRZA IELA 5" Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, Dārza iela 5-17
Dace Strautkalne
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jelgavas novada, Glūdas pagasta, Nākotnē, Dārza ielā 5, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
Biedrība "UpesRozes" Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, "Centrs 21"-12
Edgars Rihters
Daudzdzīvokļu mājas "Centrs 21" apsaimniekošana; Teritorijas labiekārtošana, uzturēšana.
Biedrība "Lielplatones nams C-18" Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, "Centrs 18"-8
Maiga Tihonova
Daudzdzīvokļu mājas "Centrs 18" apsaimniekošana; Teritorijas labiekārtošana, uzturēšana.
Biedrība "Mēs savam namam" Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, "Centrs 19"-12
Jevgēnija Pundure
1. Daudzdzīvokļu mājas "Centrs 19" apsaimniekošana. 2.Teritorijas labiekārtošana, uzturēšana.
"Milleri-2" Jelgavas nov., Zaļenieku pag., Zaļenieki, "Milleri 2"-9
Ņina Trofilova
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas "Milleri - 2" koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju; Vadoties no 2012.gada 25.janvāra notikušās ēkas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces pieņemtā lēmuma (protokola lēmums Nr. 1), lemt visus jautājumus, kas saistīti ar ēkas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tai skaitā par apsaimniekošanas līguma izstrādāšanu un tā noslēgšanu ar apsaimniekotāju, maksājuma apmēru noteikšanu; Noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar kompetentu pakalpojuma sniedzēju, pārraudzēt un kontrolēt apsaimniekošanas līguma, kā arī pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānu, budžetu, tāmju, darbu un procesu izpildi, lemt par mājas rezerves fonda (uzkrājuma remontam) izmantošanas veidu un kārtību nolūkā nodrošināt ēkas dzīvokļu un /vai nedzīvojamo telpu īpašnieku, kā arī iedzīvotāju dzīves līmeņa saglabāšanu un paaugstināšanu; Apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar ēkas kopīpašumā esošās daļas izmantošanu; Aizsargāt un aizstāvēt mājas dzīvokļu un/vai nedzīvojamo telpu īpašnieku un iedzīvotāju tiesību un interese jautājumos, kas skar ēkas apsaimniekošanu.
"Platones 3" Jelgavas nov., Vircavas pag., Vircava, Platones iela 3-11
Vita Skuja
Nodrošināt dzīvojamās mājas (Platones ielā 3, Vircavā, Jelgavas novadā) pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tās pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī aizsargāt un aizstāvēt dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju, t.sk. biedrības biedru tiesības un intereses, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu.
Biedrība "Centrs 20" Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, "Centrs 20"-3
Irina Podniece
Nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tās pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
"Krastkalni-Jēkabnieki" Jelgavas nov., Svētes pag., Jēkabnieki, "Krastkalni"-8
Marina Novikova
1.Dzīvojamās mājas "Krastkalni" apsaimniekošana; 2.Mājas "Krastkalni" nepieciešama remonta veikšana:- centrālā ūdensvada maiņa;- jumta remonts.
"Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Dārza 3"" Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Dārza iela 3-3
Tatjana Feldmane
Apvienot dzīvokļu īpašniekus. Pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas kopīpašumu.
"Sarma-A" Jelgavas nov., Svētes pag., Jēkabnieki, "Sarmas"-17
Staņislavs Zaharovs
Nodrošināt kvalitatīvu dzīvojamās mājas "Sarmas" apsaimniekošanu, labiekārtošanu, tehniskā stāvokļa uzlabošanu un komunālo pakalpojumu maksas samazināšanu.
"Biedrība "Lielplatone 17"" Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, "Centrs 17"-2
Irina Podniece
Nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tās pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
"Ziemu skujas nenosala" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, Liepu iela 6-21
Gunta Vilciņa
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jelgavas novadā, Jaunsvirlaukas pagastā, Mežciemā, Liepu ielā 6, koplietošanas telpu, kā arī zemes gabala uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju.
"DĀRZA IELA 2" Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, Dārza iela 2-1
Jānis Zariņš
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jelgavas novada, Glūdas pagasta Nākotnē, Dārza ielā 2, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
"Mājoklis 27" Jelgavas nov., Lielplatones pag., Lielplatone, "Centrs 27"-7
Nikolajs Nagņibeda
Daudzdzīvokļu mājas "Centrs 27" apsaimniekošana.
"Akācijas & Co" Jelgavas nov., Svētes pag., Jēkabnieki, "Krastkalni"-11
Inese Munce
1.Dzīvojamās mājas "Akācijas" apsaimniekošana. 2.Mājas "Akācijas" nepieciešama remonta veikšana:- kāpņu telpu remonts;- jumta remonts;- mājas kopējās kanalizācijas remonts.
"UPES IELA 16" Jelgavas nov., Glūdas pag., Zemgale, Upes iela 16-16
Jurijs Matjuks
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jelgavas novada, Glūdas pagasta, Zemgalē, Upes ielā 16, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju, kā arī  apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
Milleri-1 Jelgavas nov., Zaļenieku pag., Zaļenieki, "Milleri 1"-11
Alfrēds Rihards Neivarts
Nodrošināt daudzdzīvokļu mājas (turpmāk - tekstā - dzīvojamā māja) pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; apmierināt dzīvojamās mājas īpašnieku vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu īpašumu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
"Dārza iela 7" Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, Dārza iela 7
Agris Baškevics
Nodrošināt dzīvojamās ēkas Jelgavas novada, Glūdas pagasta, Nākotnē Dārza iela 7, koplietošanas telpu, kā arī zemes gabala uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju, saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās ēkas koplietošanas telpu izmantošanu.
"Vītolu 1" Jelgavas nov., Valgundes pag., Vītoliņi, Vītolu iela 1-17
Miervaldis Muižnieks
Dzīvojamās mājas Vītolu ielā 1 uzturēšana, pārvaldīšana un apsaimniekošana; iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana; piemājas teritorijas apsaimniekošana un labiekārtošana.
"Akācijas 2012" Jelgavas nov., Vilces pag., Vilce, Austrumu iela 7-6
Olga Veidmane
Nodrošināt tās pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu un piemājas teritorijas uzturēšanu kārtībā, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
"Platones 4" Jelgavas nov., Vircavas pag., Vircava, Platones iela 4-1
Pēteris Gribusts
Nodrošināt dzīvojamās mājas (Platones ielā 4, Vircavā, Jelgavas novadā) pārvaldīšanu un apsaimniekiošanu, tās pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī aizsargāt un aizstāvēt dzīvokļa īpašnieku un iedzīvotāju, t.s. Biedrības biedru, tiesības un intereses, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu.
"Vītolu 3" Jelgavas nov., Valgundes pag., Vītoliņi, Vītolu iela 3-13
Pēteris Vuguls
1.Dzīvojamās mājas Vītolu ielā 3 uzturēšana, pārvaldīšana un apsaimniekošana. 2.Piedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana. 3.Piemājas teritorijas apsaimniekošana un labiekārtošana.
"Nākotnieši" Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, Skolas iela 7-3
Jakob Fredtoft Hauptmann
Nodrošināt daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Glūdas pagastā, Nākotnē, Skolas ielā 7 pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tās pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un mājas koplietošanas telpu izmantošanu.
Biedrība "Kastanis 4" Jelgavas nov., Sesavas pag., Bērvircava, Kastaņu iela 4-8
Jānis Tumovs
1.Nodrošināt dzīvojamās mājas pēc adreses Jelgavas novads, Sesavas pagasts, Bērvircava, Kastaņu ielā 4-8 (turpmāk tekstā - dzīvojamā māja) koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju atbilstoši sekojošiem uzdevumiem; 2.Lemt visus jautājumus, saistītus ar dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tai skaitā par apsaimniekošanas līguma izstrādāšanu un tā noslēgšanu ar apsaimniekotāju; 3.Noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar kompetentu attiecīgā pakalpojuma sniedzēju, pārraudzīt un kontrolēt apsaimniekošanas līguma, kā arī pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānu, budžetu, tāmju, darbu un procesu izpildi, lemt par dzīvojamās mājas rezerves fonda (uzkrājuma remontam) izmantošanas veidu un kārtību nolūkā nodrošināt dzīvojamās mājas dzīvokļu un/vai nedzīvojamo telpu īpašnieku, kā arī iedzīvotāju dzīves līmeņa saglabāšanu un paaugstināšanu; 4.Apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas izmantošanu; 5.Aizsargāt un aizstāvēt dzīvojamās mājas dzīvokļu un/vai nedzīvojamo telpu īpašnieku un iedzīvotāju tiesības un intereses jautājumos, kas skar dzīvojamās mājas apsaimniekošanu.
"Biedrība "OKSAKO"" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, "Blukas 2"-37
Andrejs Semjonovs
Dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana par samaksu vai uz līguma pamata; Biedru tiesību un likumisko interešu aizsardzība; Publisku darbību organizēšana; Kontaktu nodibināšana ar citām biedrībā.
"Liepas 2012" Jelgavas nov., Platones pag., Platone, "Liepas"-7
Ruta Zariņa
Nodrošināt daudzdzīvokļu māju pārvaldišanu un kopīpašuma daļu pienācīgu apsaimniekošanu, tādējādi apmierinot biedrības biedru saimnieciskās un sadzīves vajadzības.
"Kalnciemi 1" Jelgavas nov., Valgundes pag., "Kalnciemi"-8
Gunita Tolēna
Biedrības mērķis ir nodrošināt tās pārvaldīšanā nodoto dzīvojamā nama "Kalnciemi", Valgundes pagasts, Jelgavas novads koplietošanas telpu un platību pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar īpašumu koplietošanas telpu izmantošanu.
"JAUNPAKUĻI 5/6" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Dzirnieki, "Jaunpakuļi 5"-15
Broņislavs Mūrnieks
Nodrošināt daudzdzīvokļu māju "Jaunpakuļi 5", Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads un "Jaunpakuļi 6", Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads  pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, dzīvojamo māju pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekpluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību; Apmierināt citas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
"Skolas 16" Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, Skolas iela 16-12
Aldis Vīksne
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jelgavas novada, Glūdas pagasta, Nākotne, Skolas iela 16, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju atbilstoši sekojošiem uzdevumiem.
"BRAMBERĢES 6" Jelgavas nov., Glūdas pag., "Bramberģes 6"-6
Jaņina Čerņavska
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jelgavas novada, Glūdas pagasta, Bramberģes 6, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
"Skolas 9" Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, Skolas iela 9-8
Ieva Ķeķe
Nodrošināt Biedrības pārvaldīšanā un /vai apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
Biedrība "Paeglītes 4" Jelgavas nov., Valgundes pag., Vītoliņi, Paegļu iela 4-5
Feliksa Kukuta
Apvienot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Paegļu ielā 4, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, LV-3017, dzīvokļu īpašniekus; nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Paegļu ielā 4, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, LV-3017, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju;pēc iespējas apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas izmantošanu;pārstāvēt un aizsargāt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Paegļu ielā 4, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, LV-3017, īpašnieku un iedzīvotāju tiesības un intereses jautājumos, kas skar ēkas apsaimniekošanu.
Biedrība "Paeglītes 6" Jelgavas nov., Valgundes pag., Vītoliņi, Paegļu iela 6-7
Kristīne Suškova
Apvienot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Paegļu ielā 6, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, LV-3017, dzīvokļu īpašniekus; nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Paegļu ielā 6, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, LV-3017, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju;pēc iespējas apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas izmantošanu;pārstāvēt un aizsargāt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Paegļu ielā 6, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, LV-3017, īpašnieku un iedzīvotāju tiesības un intereses jautājumos, kas skar ēkas apsaimniekošanu.
"Salnāji-12" Jelgavas nov., Svētes pag., Jēkabnieki, "Salnāji"-1
Jeļena Pavītola
1.Dzīvojamās mājas "Salnāji" apsaimniekošana. 2.Mājas "Salnāji" nepieciešamā remonta veikšana.
"Mežliepas" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, Liepu iela 3-6
Kārlis Lauga
Veikt daudzdzīvokļu mājas Liepu iela 3, kas atrodas Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā un mājai piesaistītā zemes gabala apsaimniekošanu.
"Platones iela 1" Jelgavas nov., Vircavas pag., Vircava, Platones iela 1-9
Aija Astrīda Ose
Nodrošināt dzīvojamās mājas (Platones ielā 1, Vircavā, Jelgavas novadā) pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tās pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī izsargāt un aizstāvēt dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju, t.sk. Biedrības biedru, tiesības un intereses, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu.
Biedrība "Jaunpakuļi 2/7" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Dzirnieki, "Jaunpakuļi 7"-12
Marija Šišalova
Apvienot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Jaunpakuļi 2", Dzirniekos, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV - 3031, un "Jaunpakuļi 7", Dzirniekos, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV - 3031, dzīvokļu īpašniekus; nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Jaunpakuļi 2", Dzirniekos, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV - 3031, un "Jaunpakuļi 7", Dzirniekos, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV - 3031, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabalu, uz kuriem atrodas ēkas, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju; pēc iespējas apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašumā esošo daļu izmantošanu; pārstāvēt un aizsargāt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Jaunpakuļi 2", Dzirniekos, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV - 3031, un "Jaunpakuļi 7", Dzirniekos, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV - 3031, īpašnieku un iedzīvotāju tiesības un intereses jautājumos, kas skar ēkas apsaimniekošanu.
"Papeles 18" Jelgavas nov., Platones pag., "Papeles"-13
Sigita Roziņa
Nodrošināt daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanu un kopīpašuma daļu pienācīgu apsaimniekošanu, tādējādi apmierinot biedrības biedru saimnieciskās un sadzīves vajadzības.
"Zemgale Upes 14" Jelgavas nov., Glūdas pag., Zemgale, Upes iela 14-6
Aina Ļuta
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Upes ielā 14, Zemgale, Glūdas pagasta, Jelgavas novads koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
"ADG Blukas" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, "Blukas 2"-50
Gunta Kreija
Nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tās pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
Biedrība "Paeglītes 8" Jelgavas nov., Valgundes pag., Vītoliņi, Paegļu iela 8-6
Arvis Paulovičs
1.Apvienot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Paegļu ielā 8, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, LV-3017, dzīvokļu īpašniekus; 2.Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Paegļu ielā 8, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, LV-3017, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju; 3.Pēc iespējas apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas izmantošanu; 4.Pārstāvēt uz aizsargāt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Paegļu ielā 8, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, LV-3017, īpašnieku un iedzīvotāju tiesības un intereses jautājumos, kas skar ēkas apsaimniekošanu.
"Blukas-1" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, "Blukas 1"-4
Gunārs Ozoliņš
Dzīvojamās mājas apsaimniekošana.
"Skursteņskola" Jelgavas nov., Sesavas pag., "Skursteņskola"-3
Aija Valontīna
Apsaimniekot māju "Skursteņskola"; Rūpēties par mājai piekrītošās zemes apsaimniekošanu.
"Skolas iela 18" Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, Skolas iela 18-3
Viesturs Saukāns
Nodrošināt dzīvojamā nama Nākotnē, Skolas ielā 18, apsaimniekošanu, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu izmantošanas kārtību un piemājas teritorijas uzturēšanu, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvojamā nama dzīvojamo un koplietošanas telpu izmantošanu.
"Sidrabe 1" Jelgavas nov., Lielplatones pag., Sidrabe, "Sidrabe 1"-12
Andis Vanags
Biedrības mērķis ir nodrošināt tās pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodotās dzīvojamās mājas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu. Biedrībai ir tiesības arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus. Biedrībai ir tiesības piedalīties vietēja mēroga un starptautiskos pasākumos un projektos, sadarboties ar līdzīgām organizācijām.
"Kalnāji-A" Jelgavas nov., Svētes pag., Jēkabnieki, "Kalnāji"-3
Dzintars Troščenko
Nodrošināt kvalitatīvu dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, labiekārtošanu, tehniskā stāvokļa uzlabošanu un komunālo pakalpojumu izmaksu samazināšanu.
"Gaismas 2" Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Gaismas iela 2-17
Jānis Pinkausks
1.Daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala Gaismas ielā 2, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšana un apsaimniekošana; 2.Lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana; 3.Sekmēt maznodrošinātu cilvēku un cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālās vides uzlabošanu un integrāciju sabiedrībā; 4.Jaunatnes  veselīga dzīvesveida veicināšana.
Garāžu īpašnieku biedrība "Biedrība BLUKAS 2" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Mežciems, Liepu iela 5-8
Viļus Dilis
+371 29520177
Kopīgi apsaimniekot garāžas; nodrošināt biedrības biedrus ar garāžu lietošanai nepieciešamo komunikāciju un ceļu izbūvi un uzturēšanu; apmierināt citas ar garāžu apsaimniekošanu un ekspluatāciju saistītās saimnieciskās un sadzīves vajadzības.
"Garāžu apsaimniekošanas Gaismas 10 biedrība" Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Parka iela 4-5
Ilmārs Balodis
Nodrošināt Jelgavas rajona Elejas pagastā, Parka ielā 4 - 5, LV-3023, esošo garāžu apsaimniekošanu.
"Elejnieki"
Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Gaismas iela 1 - 12, LV-3023
Ināra Velaite
Nodrošināt biedrības apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistās ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.