07.12.2022.

Interešu aizstāvības un profesionāļu apvienību biedrības

Drukāt
Nosaukums
Kontaktinformācija
Darbības mērķis
"Pārtikas amatnieki"
Jelgavas nov., Svētes pag., "Vecūdri"
Lolita Duge
+371 26394062
partikasamatnieki@gmail.com
Veicināt pārtikas amatnieku sadarbību un produkcijas noieta sekmēšanu. Sekmēt vietējo produktu popularizēšanu. Veicināt videi draudzīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku attīstību.
"Latvijas Jogas KPM Federācija"
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērze, Jelgavas iela 4A-23
Armands Lencēvičs
1. Popularizēt veselīgu, aktīvu dzīvesveidu un pozitīvu domāšanu kā pieaugušo, tā arī bērnu un jauniešu vidū; 2. Pieaugušo un bērnu jogas nodarbību un pasākumu organizēšana; 3. Sadarboties ar cita veida biedrībām un organizācijām un integrēt hathas jogas korektu pieeju mugurkaulam; 4. Organizēt gan pieaugušo, gan bērnu jogas nometnes; 5. Organizēt kā vietēja mēroga, tā arī starptautiska mēroga hathas jogas apmācības seminārus ar uzsvaru uz korektu pieeju mugurkaulam, kā arī cita rakstura seminārus, kas atbilst punktam 2.1.1. Aicināt gan vietējos, gan ārzemju speciālistus semināru vadīšanai; 6. Organizēt biedru piedalīšanos jogas pasākumos un cita rakstura pasākumos, kas atbilst punktam 2.1.1., ārzemēs, kurus organizē ārzemju biedrības vai organizācijas.
"Baltijas Veterinārās Homeopātijas biedrība"
Jelgavas nov., Valgundes pag., Valgunde, "Induļi"
Juris Tolpežņikovs
Apvienot Baltijas veterinārārstus, veterinārmedicīnas studentus, medicīnas un zinātnes darbiniekus, kuri interesējas par veterināro homeopātiju; ieviest homeopātiju un sekmēt veterināro homeopātu kvalifikācijas paaugstināšanu; veicināt homeopātijas attīstību Baltijā; organizēt valsts un starptautiska mēroga zinātniskas sanāksmes; organizēt kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus speciālistiem; organizēt pasākumus, kuru mērķis ir tālāk attīstīt homeopātijas medicīnas, zinātnes un prakses.
"Bišu aizsardzības un populācijas atjaunošanas FONDS "BeeResLV""
Jelgavas nov., Līvbērzes pag., "Vīzes"
Maksims Prussakovs
Dabas aizsardzība un Medus bites - Apis mellifera populācijas atjaunošana Latvijas un Baltijas reģiona teritorijā; Latvijas biškopju informāciju un finanšu atbalsts, ja to mērķis ir medus bites - Apis mellifera populācijas atjaunošana; Bišu labturības noteikumu ievērošanas kontrole; Biškopju un lauksaimnieku izglītošana, bišu labturības noteikumu un medus bites - Apis mellifera populācijas atjaunošanas popularizēšana; Biškopības projektu, kura mērķis ir medus bites - Apis mellifera populācijas.
"Latvijas putnu saime"
Jelgavas nov., Vilces pag., "Gaidas"
Aelita Ikvila
29141075
aelitaikvila@inbox.lv
Veicināt biedrības biedru sadarbību, apmācības un produkcijas noieta sekmēšanu, sekmēt vietējo produktu popularizēšanu; veicināt videi draudzīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku attīstību.
"Latvijas Gulbju izpētes biedrība"
Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciems, Draudzības iela 12-116
Dmitrijs Boiko
+371 26416423
Veicināt gulbju izpēti un aizsardzību Latvijā; veicināt gulbju pētnieku starptautisku sadarbību; atbalstīt gulbju pētījumus ārpus Latvijas.
Biedrība "Minku SOS"
Jelgavas nov., Glūdas pag., Viesturciems, "Tērvete 33"
Monika Savdona
+371 28850474
Iespēju robežās sniegt nepieciešamo palīdzību bezsaimnieku un nelaimē nonākušiem kaķiem, sniedzot tiem pagaidu pajumti, uzturu un veterināro palīdzību un meklēt pastāvīgās mājas; izglītojot sabiedrību par dzīvnieku labturības noteikumu ievērošanu, attīstīt labvēlīgāku attieksmi pret dzīvniekiem; izglītot bērnus un jauniešus par dzīvnieku aizsardzību, iesaistot brīvprātīgo palīgu kustībā; iespēju robežās kontrolēt bezsaimnieku kaķu populāciju, tos sterilizējot.
Lauku attīstības biedrība "Svētupe"
Jelgavas nov., Svētes pag., "Ausmas", LV3008
Zane Rozenbaha
Komercdarbības attīstības un privātās iniciatīvas veicināšana; pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana; zinātnisko un tirgvedības pētījumu veikšana un atbalstīšana dažādās tautsaimniecības jomās; izglītības, zinātnes un kultūras projektu veikšana un atbalstīšana; darba organizācijas projektu, uzņēmuma standartu un komercdarbības procesu izstrāde; metodisko materiālu izstrāde un izdevējdarbība ar komercdarbības teoriju, praksi un tehnoloģijām saistītos jautājumos; infrastruktūras objektu sakārtošanas jautājumos.
Kalnciema pagasta muzeja biedrība Jelgavas nov., Valgundes pag., Tīreļi, Vidus iela 12, LV-3017 Pārvaldīt un uzturēt Biedrības galveno struktūrvienību - Kalnciema pagasta muzeju (saīsināti - KPM, turpmāk - Muzejs) - un tajā iekļauto krājumu, zinātnisko arhīvu un zinātnisko bibliotēku, ja tāda tiek izveidota;iespēju robežās nodrošināt un veicināt vēsturiskā Kalnciema pagasta teritorijas vēstures un kultūras mantojuma izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu, sabiedrības informēšanu un izglītošanu ar to saistītos jautājumos.