03.12.2022.

Mazākumtautību biedrības

Drukāt
Nosaukums Juridiskā adrese Darbības mērķis
Slāvu kultūras biedrība "Rodņik" Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov.
Olga Rožko
+371 28451480
olgarozko@inbox.lv
Apvienot Glūdas pagasta un tā sadraudzības pagastu slāvu tautību iedzīvotājus kultūras tradīciju kopšanai; organizēt slāvu kultūras un tradīciju pasākumus; piesaistīt finansējumu biedrības organizēto pasākumu realizēšanai; sadarboties ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.
Slāvu kultūras biedrība "Svetoč" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Dzirnieki, "Jaunlīdumi"
Jeļena Ankudoviča
+371 26955286
lena-a@inbox.lv
1. Labvēlīgu apstākļu radīšana Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagasta Dzirnieku ciemata dzīvojošo nacionālo minoritāšu kultūras autonomijas prasību un vajadzību apmierināšanai; 2. Etnisko attiecību uzlabošana un pilsoniskas, integrētas sabiedrības veidošanas veicināšana Latvijas Republikā; 3. Krievu, baltkrievu, poļu, ukraiņu valodas un vēstures apguve, nacionālo svētku svinēšana; 4. Izstāžu, koncertu un festivālu organizēšana; 5. Sniegt sociālo palīdzību Biedrības biedriem.