Reliģiskās organizācijas un draudzes

Nosaukums Kontaktinformācija Darbības mērķis
"Kalnciema-Klīves baznīcas atbalstam" Jelgavas nov., Valgundes pag.,"Žvīguļi"
Kaspars Kovaļovs
+371 25988060
kaspars.kovalovs@inbox.lv
Biedrības mērķis ir sekmēt tādu apstākļu nodrošināšanu, kas ļautu ilgstoši pastāvēt Kalnciema-Klīves draudzei un piederošai baznīcas ēkai, un sekmēt tās aktīvu darbību. Biedrības mērķis ir veicināt svētdienas skolas audzināšanas darbu un attīstību.
"KALNCIEMA EVAŅĢĒLISKĀS TICĪBAS KRISTIEŠU DRAUDZE "DZĪVĪBA KRISTŪ"" Jelgavas no., Kalnciema pag., Kalnciems, Lielupes iela 25
Leonīds Fiļimonovs
+371 29414201
Uz brīvprātības pamata apvieno vasarsvētku ticībai piederīgos, lai noteiktā apdzīvotajā teritorijā veiktu reliģisko darbību, kā arī cita veida darbību, ievērojot spēkā esošos likumdošanas aktus.
"ELEJAS VASARSVĒTKU DRAUDZE "DZĪVES VĀRDS"" Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Stacijas iela 3
Marijans Časnovičs
+371 29482389
Noteiktā apdzīvotā teritorijā veikt reliģisko darbību.
LĪVBĒRZES ROMAS KATOĻU DRAUDZE Jelgavas nov., Līvbērzes pag., Līvbērzes stacija, "Mācītājmāja"
Priesteris Arnis Vizbelis
+371 26466355
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību.
KALNCIEMA ROMAS KATOĻU DRAUDZE Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciems, Lielupes iela 37A
Priesteris Arnis Vizbelis
+371 26466355
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību.
"SESAVAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" Jelgavas nov., Elejas pag., "Baznīca"
sīkāka informācija:
www.lelb.lv
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus; regulāri noturēt dievkalpojumus; gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei; rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē; veikt diakonijas un misijas darbu; sniegt kristīgās izglītības iespējas; piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā; dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā.
"ZAĻĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" Jelgavas nov., Zaļenieku pag., Zaļenieki, "Zaļās draudzes baznīca"
Mācītājs Guntars Lūsītis
+371 26137247
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus; regulāri noturēt dievkalpojumus; gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei; rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē; veikt diakonijas un misijas darbu; sniegt kristīgās izglītības iespējas; piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā; dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā.
"VIRCAVAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" Jelgavas nov., Platones pag., Lielvircava
Jānis Tālums
+371 29723404
jsaule@inbox.lv
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus; regulāri noturēt dievkalpojumus; gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei; rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē; veikt diakonijas un misijas darbu; sniegt kristīgās izglītības iespējas; piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā; dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā.
ELEJAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Lietuvas iela 42A
Sīkāka informācija: Jelgavaskatedrale.lv
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību.
GLŪDAS-NĀKOTNES ROMAS KATOĻU DRAUDZE Sīkāka informācija: Jelgavaskatedrale.lv Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību.
"KALNCIEMA-KLĪVES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" Jelgavas nov., Valgundes pag., "Kalnciema Klīves baznīca"
Kaspars Kovaļovs
+371 25988060
kaspars.kovalovs@inbox.lv
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus; regulāri noturēt dievkalpojumus; gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei; rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē; veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas; piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā; dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā.
"KALNCIEMA VECTICĪBNIEKU DRAUDZE" Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciems, Lielupes iela 37
Sergejs Judins
+371 20088634
Apmierināt reliģiskās, morālās, izglītības un labdarības vajadzības.
"APUSTULISKĀ DRAUDZE "PLATONES KRISTIEŠU CENTRS""
Jelgavas nov., Platones pag., "Platones Kristiešu centrs"
Andris Millers
+371 25937384
Pasludināt Kristus Evaņģēliju visiem cilvēkiem un darīt par mācekļiem tos, kas tic; pasludinot Kristus Evaņģēliju, dot cerību un jēgu cilvēkiem dzīvei šodien un nākotnei; apmierināt vietējo iedzīvotāju interesi dzirdēt Dieva Vārda - Bībeles sludināšanu; popularizēt kristīgās morāles un ētikas normas indivīdam, ģimenei, sabiedrībai; sadarbojoties ar citām apustuliskajām draudzēm Latvijā, piedalīties "Apustuliskās Draudzes Savienības" dibināšanā likumā noteiktajā kārtībā; nodarboties ar labdarību; ar savu darbību veicināt kristīgām konfesijām izprast Kristus Evaņģēlija mērķi, kas ir augstāks nekā konfesiju atšķirības.
"DZIRNIEKU BAPTISTU DRAUDZE" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Dzirnieki
Aleksandrs Kazmerčuks
+371 29289213
Dieva godināšana, mācība, liecība, sadraudzība un kalpošana Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību LBDS draudzēs izkopto evaņģēlisko tradīciju garā.
"OGLAINES BAPTISTU DRAUDZE" Jelgavas nov., Vircavas pag., Oglaine
Viktors Abramovs
+371 29212174
Dieva godināšana, mācība, liecība, sadraudzība un kalpošana Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību LBDS draudzēs izkopto evaņģēlisko tradīciju garā.
"OZOLNIEKU BAPTISTU DRAUDZE" Jelgavas nov., Valgundes pag., Vītoliņi, Kļavu iela 23
Mārtiņš Bušmeisters
Dieva godināšana, Kristīgas ticības mācības, evaņģelizācija, liecība, sadraudzība un kalpošana Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību.
"LĪVBĒRZES ETK DRAUDZE "PATIESĪBAS GAISMA"" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, "Šauvas"
Sandis Ratnieks
+371 26595086
s.ratnieks@apollo.lv
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus; regulāri noturēt dievkalpojumus; gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei; rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē; veikt diakonijas un misijas darbu; sniegt kristīgās izglītības iespējas; piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā; dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā.
Ziedkalnes baptistu draudze Jelgavas nov., Vilces pag., Ziedkalne, "Stūrakmeņi"
Olga Krūmiņa
+371 26611583
Dieva godināšana, līdzcilvēku evaņģelizācija, pieaugšana Kristū, kalpošana līdzcilvēkiem un sadraudzība savā starpā.
Kalnciemnieki Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciems, Lielupes iela 37, LV-3016
 Sergejs Judins
 +371 20088634
1.Vecticībniecības nacionālās kultūras atdzimšana, saglabāšana, attīstīšana un izplatīšana. Darbības vērstas uz vēsturiskā un kultūras mantojuma saglabāšanu un izmantošanu; Estētiskās un ērtas dzīves vides rašana visām iedzīvotāju grupā. 2.Sporta un fiziskās kultūras attīstība un tās pieejamības nodrošināšana visām iedzīvotāju grupām. 3.Fiziski aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana un popularizēšana, veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana.