03.12.2022.

Sporta un brīvā laika, auto, moto jomas biedrības

Drukāt
Nosaukums Kontaktinformācija Darbības mērķis
Jelgavas džudo klubs "Mītava" Jelgavas nov., Svētes pag., Atpūta, Paceplīšu iela 13
Kims Usačevs
+371 29550542
Kluba biedru un citu iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana, fizisko un garīgo darba spēju atjaunošanai un paaugstināšanai, kā arī invalīdu un traumu guvušo iedzīvotāju veselības rehabilitācija. Fiziski aktīva dzīvesveida popularizācija un cilvēku veselības nostiprināšana.Tuvcīņu attīstības Latvijā sekmēšana, augstu sasniegumu stimulēšana šajā sporta veidā. Kluba biedru brīvas, radošas darbības un profesionālās izaugsmes veicināšana sporta jomā. Sporta ētikas principu ievērošana un ieaudzināšana.
Skvoša klubs "RK SKVOŠS" Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciems, Lielupes iela 53-5
Andrejs Novotočinovs
Apvienot biedrībā skvoša sporta veida interesentus; organizēt sporta apmācības, nodarbības un sacensības; organizēt atpūtas pasākumus fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un bērnu un jauniešu fiziskajai attīstībai; radīt apstākļus biedrības biedriem regulārām fiziskās kultūras un sporta nodarbībām; skvoša sporta veida un treniņu procesa rekomendāciju izstrāde un popularizācija; metodoloģiskās un praktiskās palīdzības sniegšana uzņēmumiem, sporta un mācību iestādēm tenisa sacensību un citu sporta pasākumu organizēšanā; veicināt un attīstīt skvošan popularitāti Latvijas Republikā; sadarboties ar citām sporta organizācijām Latvijā un ārvalstīs un pārstāvēt biedrību tajās.
Regbija klubs "ALNIS" Jelgavas nov., Platones pag., "Kļaviņas"
Agris Brasliņš
Regbija popularizēšana un attīstība Latvijā; regbija spēlētāju un tā atbalstītāju apvienošana.
Regbija klubs "BALTIC EAGLES" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Kārniņi, "Kārniņi 20"-5
Aleksandrs Bondarenko
Regbija popularizēšana un attīstība Latvijā un Baltijas Jūras Reģionā; regbija spēlētāju un tā atbalstītāju apvienošana.
Biedrība "Jelgavas novada sporta klubs Eleja" Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Parka iela 6-16
Ivo Veinbergs
+371 25956584
1. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana; 2. Biedru tiesību un likumisko interešu aizsardzība; 3. Publisku darbību organizēšana; 4. Kontaktu nodibināšana ar citām biedrībām.
"Sporta deju klubs "Lielupe"" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, Skolas iela 4
Ilona Freimane
+371 28636275
ilonaf2@inbox.lv
1. Izveidot izpratni par sporta deju mākslu un tās raksturu, apzināties, ka sporta dejas ir kultūras un sporta kopums; 2. Radīt ikvienam iespēju aktīvi iesaistīties deju mākslā un tās kultūrā; 3. Popularizēt nodarbošanos ar sporta dejām kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu; 4. Sekmēt kluba dalībnieku emocionālo un intelektuālo veidošanos, atbildības sajūtu un veidot radošu personību; 5. Radīt iespēju bērniem un jauniešiem attīstīties un pilnveidoties līdz augstākām deju klasām un piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga sacensībās; 6. Veicināt augstu individuālo un komandu rezultātu sasniegšanu sporta dejās.
"Pilsēta Laukos" Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciems, Jelgavas iela 15
Maija Mogiļevceva
+371 29343313
Atbalstīt sabiedrisko un cita veida integrāciju, piedalīties un organizēt labdarības akcijas, izstādes, koncertus, veicināt biedrības dalībnieku kompetenci; veicināt jaunatnes iesaistīšanos neformālās izglītības procesos, organizēt izglītojošas nedēļas nogales, mācības un nometnes, nodrošināt jaunatnei un sabiedrībai aktuālu projektu un programmu realizāciju; veidot tūrismam piemīlīgu vidi, iespējas realizēt savas idejas, radošo izaugsmi, iegūt brīvprātīga darba pieredzi, atbalstīt un stimulēt sportiskās aktivitātes, veidot lietderīgas un saturīgas laika pavadīšanas iespējas, atbalstīt kultūras attīstību; attīstīt bērnu un jauniešu radošumu, attīstīt tos par sabiedriski aktīviem pilsoņiem; atbalstīt sabiedrisko un labklājības celšanu, veicināt sabiedrības lomu sociālās sabiedrības atstumtības mazināšanā, pilsoniskās sabiedrības attīstību; veicināt mūžizglītības iespējas pieaugušajiem Jelgavas novadā.
"Svētes pagasta aktivitāšu centrs "Gulbīši"" Vīgriežu iela 5, Jelgava
Līga Švānberga
+371 26399946
centrsgulbisi@inbox.lv
Sekmēt lauku attīstību, lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos; veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu lauku iedzīvotājiem; veicināt pakalpojumu pieejamību lauku iedzīvotājiem.
"LL Saulstari" Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene, "Lielpagasti"
Laimdota Dzene
+371 29101376
bleisbergs@inbox.lv
Organizēt sporta aktivitātes un brīvā laika pavadīšanu lauku iedzīvotājiem; sekmēt lauku attīstību, lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos; veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu lauku iedzīvotājiem; organziēt kultūras pasākumus un mūžizglītības aktivitātes lauku iedzīvotājiem; veicināt pakalpojumu pieejamību lauku iedzīvotājiem; sekmēt vides sakoptību laukos.
"Jāņa Vintera motokomanda RĪGA" Jelgavas nov., Elejas pag., "Rožnieki"
Jānis Gaigals
+371 29442775
janisligo@apollo.lv
Moto sporta, auto sporta un sporta attīstības veicināšana Latvijā un tā popularizēšana Latvijā un ārzemēs; moto sporta, auto sporta komandas piedalīšanās nodrošināšana dažādās moto un auto sporta disciplīnās; auto un moto sporta tehniskās sporta bāzes izveide; vietēja un starptautiska mēroga sacensību organizēšana, piedalīšanās izstādēs un citos pasākumos; motociklistu braukšanas apmācības skolas izveide.
Sporta klubs "AUTOCROSS.LV" Jelgavas nov., Glūdas pag., Nākotne, Skolas iela 18-13
Viesturs Saukāns
+371 26579000
www.autocross.lv
1.Autokrosa, rallijkrosa un folkreisa attīstība un popularizēšana. 2.Dalībnieku un citu interesentu brīvā laika lietderīga organizēšana. 3.Fiziski aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana un popularizēšana, veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana.
Biedrība Zaļš auto Jelgavas nov., Kalnciema pag., "Neļķes"
Nauris Zelčs
Standarta auto sporta popularizēšana Latvijā. Auto tūrisma veicināšana. Dot iespēju cilvēkiem apgūt auto remonta pamatus.
Moto klubs "DRAKONS" Jelgavas nov., Svētes pag., Svēte, Parka iela 3
Aivars Ruņģis
+371 29411377
aivars@drakons.lv
Veicināt motociklu, motosporta un moto tūrisma popularizēšanu Latvijā, kā arī iekļaušanos moto tūrisma starptautiskajā apritē.
"Jelgavas novada novusa klubs" Jelgavas nov., Sesavas pag., Bērvircava, Bērzu iela 2 - 12
Māris Cīrulis
+371 29418220
Izveidot un aprīkot novusa klubu; Veicināt aktivitātes sporta un brīvā laika pavadīšanai, bērniem , jaunešiem un pieaugušajiem; Radīt vidi, kur visi interesenti var apgūt Latvijas nacionālā sporta veida "novuss" pamatus un pilnveidot iegūtās zināšanas, piedaloties treniņos un organizētajās sacensībās kā novada, tā Republikas līmenī.
"Jelgavas novada sporta klubs L.A.M.A."
Jelgavas nov., Glūdas pag., Dorupe, "Liepas" - 2
Marina Pinčuka
1.Veicināt Jelgavas novadā pieaugušo un jauniešu veselīgu dzīvesveidu sportojot; 2.Attīstīt virves vilkšanas kustību Jelgavas novadā; 3.Piesaistīt jaunus biedrus virves vilkšanas kustībai Jelgavas novadā; 4.Sniegt metodoloģisko un praktisko palīdzību uzņēmumiem, sporta un mācību iestādēm virves vilkšanas sacensībās un citu sporta pasākumu organizēšanā; 5.Veicināt sportistu sagatavošanu ar mērķi veiksmīgi piedalīties Latvijas Republikas mēroga un starptautiskajās sacensībās; 6.Dibināt kontaktus.