14.08.2022.

Informācijas centrs imigrantiem Zemgalē

14.06.2016

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu koordinācijas sistēmu imigrantu atbalstam nacionālā līmenī, Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā ar 2016.gada 1,jūniju darbu sācis Informācijas centrs imigrantiem (ICI).

ICI darbosies kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu trešo valstu pilsoņiem, tostarp sniedzot klientiem bezmaksas tulku pakalpojumus Latvijā retāk sastopamās valodās - arābu, kurdu, farsi, dari, tigriņu, uzbeku, puštu u.c., kā arī pakalpojumu sniedzējiem (ārstiem, nodarbinātības aģentiem, policijai, pašvaldību iestādēm) un citiem Latvijas iedzīvotājiem.

ICI birojs Rīgā darbosies kā galvenais koordinējošais centrs Latvijā, kas ne tikai risinās konkrētu klientu situācijas, bet arī sniegs atbalstu reģionālajiem ICI. Reģionālais Informācijas centrs "Zemgale" atradīsies Jelgavā ar ICI var sazināties pa tālruni: +371 25719588, e-pastu: ici.jelgava@gmail.com vai personīgi Lielā iela 15-2.

Lai izmantotu bezmaksas konsultācijas (nodarbinātības, izglītības, sociālās un juridiskās palīdzības u.c. jautājumos), kā arī pieteiktu tulkošanas pakalpojumus, ICI trešo valstu valstspiederīgos, kā arī valsts un pašvaldību iestādes aicina izmantot profesionālu konsultantu pakalpojumus telefoniski, elektroniski un klātienē.

Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" ilgs līdz 2017.gada 31.decembrim.

Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondā īsteno "Patvērums "Drošā māja". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, un projekta kopējais budžets ir 939 944 eiro, no tiem Eiropas Savienības finansējums 704 995 eiro, bet valsts budžeta finansējums - 234 998 eiro. Tulku pakalpojumu nodrošināšanai atvēlēti aptuveni 43% projekta finansējuma.